Presentation

Jag arbetar på Medicinska biblioteket och tillsammans med mina kollegor jobbar jag för att våra besökare ska finna både arbetsro och platser för kreativa möten samt få god service och ett vänligt och professionellt bemötande i biblioteket.  Jag är även en av kontaktbibliotekarierna för Läkarprogrammet.