Presentation

Jag jobbar huvudsakligen för Avdelningen för samhällsmedicin, samt centralt för strategiområdet Sjukvård och välfärd.

Arbetsuppgifter

 • Bokslut 
 • Budget
 • Analyser
 • Ekonomiska kalkyler
 • Forskningsavtal 
 • Ekonomisk redovisning till finansiärer 
 • Projektuppföljning och upprättande av underlag till fakturering enligt avtal
 • Löpande bokföring inom SAM och strategiområdet Sjukvård och Välfärd

 

Utbildning: 

 • Magisterexamen i företagsekonomi, internationell inrikting, tyska
 • Handelsrättslig översiktskurs 10 p
 • Beskattningsrätt 10 p 
 

OrganisationVisa/dölj innehåll