Ämnesöverskridande mekanik

Mekanikmodeller tillsammans med modeller från till exempel statistisk fysik, kemi eller fysiologi är oumbärliga för att förstå problem i gränslandet mellan ämnesområden på djupet. Jag utvecklar sådana modeller inom biomekanik, mjuka material och biologiska materials mekanik. Jag är också intresserad av tillämpade problem från industrin, speciellt papperstillverkning.

Växla till min engelska sida för en fördjupad beskrivning av mina forskningsintressen.

Akademiska meriter

  • Civ. ing. teknisk fysik, Chalmers tekniska högskola, 2001
  • Tekn. dr kemiteknik, Mittuniversitetet, 2008
  • Docent i teknisk mekanik, Linköpings universitet, 2012