Verksamhets- och ekonomicontroller

Jag är verksamhets- och ekonomicontroller på Verksamhetsstöd på Institutionen för datavetenskap,

Jag arbetar med samordning av ekonomifunktionen, ledningsstöd och interna kontroller. Jag jobbar också med bokslut, budget och prognos, analys- och uppföljningar inklusive uppdragsutbildning.

Kollegor på Verksamhetsstöd Visa/dölj innehåll

Min arbetsplats Visa/dölj innehåll

Nyheter Visa/dölj innehåll