Universitetsadjunkt i visuell kommunikation och gestaltning

Född 1956

På konsthögskolan Valand i Göteborg åren 1986-1991 gjorde jag min konstutbildning. Min tid på Valand ledde mig fram till ett måleri som tog sin utgångspunkt från ”handlingen att måla” ett måleri i process.

Efter avslutade studier har jag undervisat som gästlärare på olika förberedande konstskolor och konsthögskolor, gjort kurser för Illustratörcentrums medlemmar, utvecklat mitt eget konstnärskap samt ställt ut i olika sammanhang.

Idag arbetar jag med teckning och målning, bilder som handlar om tillstånd. Jag undersöker samspelet mellan språket, materialen och hantverket.

Jag är intresserad av seendet och den glädje det ger att överraska sig själv med att få tillgång till en vidgad uppfattningsförmåga, att varsebli. På så sätt göra sig själv och världen större.

Min uppgift är att skapa förutsättningar för studenterna att få tillgång ett visuellt språk och ett aktivt seende. Att skapa förutsättningar för att undersöka hur vi kan kommunicera våra idéer och intentioner. Att få en fördjupad förståelse för såväl sina egna och andras konstnärliga kvalitéer och det mervärde som det kan ge.