Situerad intervention

Min forskning kombinerar två verksamheter som, inom samhällsvetenskap och humaniora, ofta anses tillhöra olika sfärer: att intervenera i praktik och att främja vetenskaplig förståelse av praktik.

Det teori/metod-paket jag har utvecklat för detta arbetssätt benämner jag situerad intervention. Det bygger på en förståelse av medicinsk kunskapspraktik utifrån min bakgrund inom STS (studier av teknik och vetenskap) samtidigt som jag även undersöker min egen förförståelse av ämnet.

Mina forskningsintressen inkluderar samhällsvetenskapliga studier av (hälsovårds-) marknader och sociologisk forskning om standardisering. Skapande och användning av riktlinjer inom klinisk praktik, sociologisk forskning om kvalitet och säkerhet, och praktiker knutna till individualisering och evidensbasering.

 

Du är välkommen att kontakta mig på engelska och all information om min forskning finns tillgänglig på min engelska sida.

 

Publikationer
Visa/dölj innehåll

2019

2018

2017

Organisation
Visa/dölj innehåll