Presentation

Jag arbetar i Resurs 2.0 forskargrupp som omfattar frågor som rör sekundära resurser såsom resurseffektivitet, cirkulärekonomi, sociala risker, miljölagstiftning och miljöpolicy.

 

Min särskilda forskningsfokus är förbättrad industriella biproduktsvalorisering.

CV

  • MSc Teknik och hållbarutveckling, Kungliga tekniska högskolan, Sverige, 2011
  • BSc Kemi och processteknik, Moratuwa Universitet, Sri Lanka, 2007

Publikation

Publikationer Visa/dölj innehåll

Forskargruppen Visa/dölj innehåll