Mitt avhandlingsarbete

Par som lever med demenssjukdom ställs ofta inför utmaningar i parrelationen och i det vardagliga livet. Vård och stöd som erbjuds till familjer utgår ofta från individen och tenderar att förbise relationsfaktorer och parets samspel med varandra och närmiljön. 

Detta riskerar att leda till att vården blir mindre personcentrerad genom att den ”rensas” från personens relationer och sociala sammanhang. Forskning visar att bevarad eller stärkt relationskvalitet är centralt för parets välbefinnande och har stor inverkar på livskvalitet och hur de bemästrar sin situation. Mitt avhandlingsarbete tar utgångspunkt i att stödja paret som en enhet, vilken påverkar och påverkas av parets samspel, omgivande miljöer och sociala sammanhang. Ökad kunskap om hur det är att leva med demenssjukdom är en viktig del i utvecklingen av ett inkluderande och demensvänligt samhälle.

Undervisning

Jag undervisar på Sjuksköterskeprogrammet.

Forskningstema
Visa/dölj innehåll

Forskningsprojekt
Visa/dölj innehåll

Nyhet
Visa/dölj innehåll

Akademisk examen
Visa/dölj innehåll

  • Leg. Sjuksköterska 2010
  • Specialistsjuksköterska med inriktning vård av äldre personer 2014
  • Magisterexamen inom omvårdnadsvetenskap 2014
  • Antagen till forskarutbildning 2015

Publikationer
Visa/dölj innehåll

2019

2018

Samarbete med forskare inom LiU
Visa/dölj innehåll

Externa samarbetspartners
Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll

Utbildningsprogram
Visa/dölj innehåll