Minnesstörningar

Med en bakgrund inom experimentell neuropsykologi, är mitt huvudsakliga forskningsområde de sjukdomar och störningar som orsakar minnesförsämring hos människan. Exempel på sådana tillstånd är Alzheimers sjukdom och andra neurodegenerativa sjukdomar samt epilepsi.

För närvarande studerar jag sambandet mellan åldersrelaterad hörselförsämring och minnesstörningar. För detta ändamål försöker mina medarbetare och jag själv kombinera olika metoder: behandlingsstudier, longitudinell datainsamling och hjärnavbildning. Vårt långsiktiga mål är att förstå varför försämrad hörsel, ett väldigt vanligt problem för äldre människor, verkar föregå kognitiv försämring.

Skydda hjärnan vid kirurgiska ingrepp

Ytterligare forskningsområden är psykofarmakologi och frågor relaterade till hur hjärnan kan skyddas, t.ex. i samband med kirurgiska ingrepp. Psykofarmakologiska studier har på senare år fokuserat på hur näringsintag, och framför allt omega-3 fettsyror, påverkar barns kognitiva mognad. Studier av hur man kan skydda hjärnan i utsatta situationer har gått från undersökningar av effekter på hjärnan av hjärtoperationer till hur hjärnstimulering och neuropsykologiska undersökningar kan optimera operationer i samband med epilepsikirurgi och tumörsjukdomar i hjärnan. 

Undervisning

Jag undervisar på en lång rad kurser, både på professionsutbildningar som Psykologprogrammet och Kognitionsvetarprogrammet, både på grundnivå och på forskarutbildning. Mina undervisningsområden är neuropsykologi, kognitiv neuropsykologi, kognitiv psykologi, psykologins historia och filosofisk psykologi.

Visa/dölj innehåll

Forskningsprojekt / nätverk

Undervisning

  • Psykologprogrammet, Linköpings universitet.
  • Kognitionsvetenskap, Linköpings universitet.
  • Human resourse management och development, Linköpings universitet.

Utbildning / bakgrund

  • PhD, Neuropsykologi, 1996