tholu94

Thomas Lunner

Adjungerad professor

Jag kände redan där och då att jag ville göra skillnad för människor med denna typ av funktions-nedsättning. Jag började därför studera teknik, så att jag en dag skulle kunna göra en digital hörapparat.

Första digitala hörapparaten

Det som lockade mig till detta forskningsområde var att det på min skola fanns en hörselskadad flicka, som hade gamla analoga hörapparater. När jag frågade henne
om hörselnedsättningen, så berättade hon för mig vilken börda det var för henne.
 
Jag kände redan där och då att jag ville göra skillnad för människor med denna typ
av funktionsnedsättning. 

Jag började därför studera teknik, så att jag en dag skulle kunna göra en digital hör-apparat. Studierna genomförde jag på Linköpings universitet och lyckligtvis så träffade
jag professor Stig Arlinger där, liksom en studiekollega till mig, Johan Hellgren.
Det var vi som tillsammans utvecklade den första digitala hörapparaten, DigiFocus.

Kognitiv hörselvetenskap

Jag har varit med vid uppbyggandet av det nya forskningsområdet kognitiv hörsel-vetenskap, i samarbete med forskare från Linköpings universitet och Toronto University. Jag är för närvarande deltidsprofessor i kognitiv hörselvetenskap i Linköping. I ett tidigt projekt, visade jag en stark koppling mellan arbetsminnet och tal i brus för hörselskadade. Ett resultat som många forskare nu har replikerat.

På senare tid har jag arbetat med att utveckla kognitiva metoder för bedömning av hör-apparaters signalbehandling. Vi har bland annat påvisat att en minskning av störande buller kan förbättra minnet för hörselskadade och i ett EU-finansierat samarbete, projekt LISTEN, med VUMC Amsterdam har vi verifierat pupillometri, som ett objektivt sätt att dokumentera ansträngning vid lyssning.

 

Framtidens hörapparat

I ett annat stort EU-finansierat projekt som heter COCOHA (COgnitive COntrolled Hearing Aid), det vill säga kognitiv kontroll av en hörapparat. I detta projekt lägger vi elektroencefalografi-elektroder (EEG) direkt på hörapparaten för att mäta hjärn-vågor. Hjärnans vågor kan användas för att styra hörapparatens signalbehandling
av användarens egen vilja.

Syftet med projektet är att tillverka en hörapparat som endast förstärker de ljud som användaren själv vill höra. Till exempel på det sätt, att den riktning du tittar åt kan hjälpa hörapparaten att bestämma vad den ljudmässigt ska fokusera på och vad som ska filtreras bort.
 Jag hoppas att vår forskning i framtiden kommer att bidra till en mer verklighets-trogen upplevelse för många hörapparatsanvändare i världen och att vi kommer att kunna ge dem möjligheten att höra, liksom resten av oss, 


Nyhetsartiklar
Visa/dölj innehåll

Forskningsmiljö
Visa/dölj innehåll