Kvantifiering och visualisering av kardiovaskulär fysiologi

Jag bedriver forskning inom kardiovaskulär fysiologi, i gränsskiktet mellan medicin och teknik, med fokus på bildgenererande tekniker för visualisering och kvantifiering av kardiovaskulär hemodynamik och funktion. Jag är dessutom proprefekt vid Institutionen för Medicin och Hälsa med ansvar for forskning.

Blodflöde genom ett hjärta avbildat på en iPad.Foto: Oskar Lüren

Bedömning av hjärt- och kärlsjukdomar baseras i dag i huvudsak på information som utgår från morfologi, det vill säga utseendet av hjärt- och kärlväggen. Hjärtats och blodkärlens huvudsakliga syfte är att driva, kontrollera och upprätthålla blodflödet genom kroppen. I min forskning utvecklar jag bättre metoder för att bedöma kardiovaskulära sjukdomar genom att fokusera på hjärtväggens egenskaper och kontraktion, och blodflödet i hjärtat och kärl.   

Publikationer

CV

CV

1996 Civilingenjör elektroteknik
2001 Teknisk Doktor i Medicinsk Teknik
2007 Docent i biomedicinsk modellering och simulering
2011 Professor i fysiologisk mätteknik

Uppdrag

Undervisning

  • Examinator for kursen Fysiologiska tryck och flöden (TBMT09)

Forskning

Medarbetare

Organisation