Moderna museet och pressen

I avhandlingen studerar jag artikuleringar av och föreställningar om Moderna museet funktion i svenskt kultur- och samhällsliv. Studien utgår från de återkommande debatter som förts om museet i svensk dagspress. Det är av stor vikt att synliggöra hur dessa artikuleringar och föreställningar har förändrats över tid. Jag menar att dagspressen utgör en arena på vilken olika aktörer strider om att få utöva inflytande över museet. En central utgångspunkt är även att debatterna inte enbart bekräftar Moderna museets betydelse som nationellt museum för modern och samtida konst, utan även bidrar till att skapa denna.

Min analys presenteras i fyra kapitel. 

Det första kapitlet tar sin utgångspunkt i den debatt som fördes med anledning av förvärvet av konstsamlingen New York Collection 1972 och 1973. Kapitlet behandlar även den kritik som riktades mot Moderna museet sommaren 1973 då det stod klart att museet skulle lägga ned den politiska försöksverksamheten Filialen. 

Det andra kapitlet studerar de debatter som fördes med anledning av Moderna museets nya byggnad 1991, 1992 och 1995.

Det tredje kapitlet utgår från den omfattande debatt som uppstod 2001 efter att Moderna museet ingått i ett sponsorsamarbete med elektronikföretaget Sony. 

Det fjärde kapitlet studerar den debatt som uppstod i anslutning till att utställningen "Hilma af Klint - En abstrakt pionjär" visades på Moderna museet våren 2013.

Moderna museet, Stockholm Foto: Tintin Hodén