Moderna museet och pressen

I avhandlingen studerar jag artikuleringar av och föreställningar om Moderna museet funktion i svenskt kultur- och samhällsliv. Studien utgår från de återkommande debatter som förts om museet i svensk dagspress. Det är av stor vikt att synliggöra hur dessa artikuleringar och föreställningar har förändrats över tid. Jag menar att dagspressen utgör en arena på vilken olika aktörer strider om att få utöva inflytande över museet. En central utgångspunkt är även att debatterna inte enbart bekräftar Moderna museets betydelse som nationellt museum för modern och samtida konst, utan även bidrar till att skapa denna.

Min analys presenteras i fyra kapitel. 

Det första kapitlet tar sin utgångspunkt i den debatt som fördes med anledning av förvärvet av konstsamlingen New York Collection 1972 och 1973. Kapitlet behandlar även den kritik som riktades mot Moderna museet sommaren 1973 då det stod klart att museet skulle lägga ned den politiska försöksverksamheten Filialen. 

Det andra kapitlet studerar de debatter som fördes med anledning av Moderna museets nya byggnad 1991, 1992 och 1995.

Det tredje kapitlet utgår från den omfattande debatt som uppstod 2001 efter att Moderna museet ingått i ett sponsorsamarbete med elektronikföretaget Sony. 

Det fjärde kapitlet studerar den debatt som uppstod i anslutning till att utställningen "Hilma af Klint - En abstrakt pionjär" visades på Moderna museet våren 2013.

Moderna museet, Stockholm Foto: Tintin Hodén

 

 

Konferensbidrag
Visa/dölj innehåll

2013

"Formeringen av ett kulturarv - debatten om Midvinterblot 1987". Paper presenterat vid Värdehandling och kulturarv 2.0, Stockholm, 2013-02-18. 

"Museums, social media and the canon". Paper presenterat vid NODEM 2013, Stockholm, 2013-12-03. 

2014

"Att skapa ett modernt museum". Paper presenterat vid de Svenska historiedagarna, Norrköping, 2014-10-03.

"Another story - Pontus Hultén and the era of pop". Paper presenterat vid Art in Transfer, Stockholm, 2014-11-07. 

2015

"Intercultural translations of modernism in Museum Practices: The rise of abstract art in Moderna Museet and MoMA". Paper presenterat vid workshopen, "Mobility: The Travelling Researcher", Sydney, 2015-11-25. 

2017

"Medierna, museerna och offentligheten: Offentlighetsbegreppets problematik". Paper presenterat vid Idéhistoria på gång, Göteborg, 2017-12-01.

Akademiska meriter
Visa/dölj innehåll

Akademisk examen

Magisterexamen i idéhistoria, 2012, Södertörns Högskola.

Kandidatexamen i idéhistoria och konstvetenskap, 2011, Södertörns Högskola.

Nätverk 

Nätverket för kulturarv och tvärvetenskaplig genusforskning

Undervisning

  • Konstvetenskap, Södertörns högskola.
  • Kultur, samhälle, mediegestaltning (KSM), Linköpings universitet. 
  • Kulturvetarprogrammet (IKK), Linköpings universitet
  • Konst, kultur och ekonomi (KKE), Södertörns högskola.

Utmärkelser/stipendium 

ProNova FoU-råds stipendium för deltagande vid internationell konferens, 2013.

Kjell och Märta Beijers stiftelses stipendium för deltagande vid De svenska historiedagarna, 2014.

Om avdelningen
Visa/dölj innehåll