Fotografi av Tobias Karlsson

Tobias Karlsson

Doktorand

Den fantastiska sagan om elektrikern från Skara som ville bli filosofi- och historielärare i Linköping fortsätter, efter några år som gymnasielärare är nu målet att studera hur människor fungerar genom att beforska identitetstuveckling inom yrkesvux.

Att tillskrivas en yrkesidentitet

Vad krävs för att jag skall få kalla mig vid mitt yrke? Vad krävs för att någon skall kunna tillskriva sig en yrkesidentitet? Vad måste jag kunna, vilka förhållningssätt måste jag ställa mig bakom, hur bör jag se ut?

För min egen del började jag brottas med frågor som dessa när jag själv gick på gymnasiet och utbildade mig till elektriker. När jag valde att byta karriär och bli filosofi- och historielärare följde frågorna vidare till min tid på lärarutbildningen och i min utveckling av en gymnasieläraridentitet.

Väl verksam som lärare jobbade jag mestadels på gymnasieskolor med fokus på yrkesprogram och där såg jag hur mina elever över sina tre år utvecklade och omvärderade sina personliga identiteter i förhållande till sina, allt starkare, yrkesidentiteter.

Jag har så länge jag kan minnas haft ett intresse för hur människor fungerar men när jag såg att många av mina elevers motivation att lära sig var starkt kopplad till deras framtida yrke riktades mitt intresse mot att vilja studera förhållandet mellan identitet och motivation, vilket i sin tur fick mig att vilja forska kring detta vid LiU.

Nu arbetar jag med mitt avhandlingsprojekt vilket handlar om hur identitetsutvecklingsprocessen hos elever vid den kommunala vuxenutbildningens yrkesprogram förhåller sig till elevens motivation att lära sig program- och yrkesspecifika kunskaper och förhållningssätt.

Publikationer

2023

2022

2020

2019

CV

Gymnasielärarexamen i filosofi och historia vid Linköpings universitet.