Presentation

Tobias Trofast är universitetsadjunkt i grafisk produktion och kommunikation med mer än femton års undervisningserfarenhet. Hans undervisningsfokus är färglära, färgreproduktion, färghantering, publicering, prepress, tryckteknik och materiallära. Han är för närvarande examinator för följande kurser:

Han är också ledamot i nämnden för Data- och Mediateknik och programplanegruppen för Grafisk Design och Kommunikation.
Tobias har en bakgrund från tryckindustrin där han arbetade huvudsakligen som prepresstekniker och med kvalitetssäkring.

 

Publications

2013

Tommie Nyström, Tobias Trofast

Factors that improve examination of student degree projects

Konferensbidrag

2012

Tobias Trofast, Dag Haugum, Jonas Lundberg, Victoria Nygren, Tommie Nyström, Gary Svensson, Maria Thunborg, Tomas Törnqvist

Utveckling av examination av examensarbeten på kandidatnivå

Ingår i 3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar

Konferensbidrag

Related content