Presentation

Jag är doktor och lektor i industriell ekonomi. Min forskning rör företags affärsutveckling och hur begreppet hållbarhet påverkar företags affärsmodeller och industriers förändring. 

Företagsutveckling ur ett hållbarhetsperspektiv

Min forskning handlar om hur små och medelstora företag utvecklar sina affärer ur ekonomiskt, miljömässigt och socialt synsätt. Hur förändras idealkunden?, Vilka relationer behöver utvecklas, Hur ser vårt erbjudande ut? Vilka interna kompetenser och aktiviteter kräver ett utvecklat erbjudande?, är frågor som kommer upp i min forskning. Jag arbetar med små- och medelstora företag i regionen samt inom skogs- och träindustrin som en industri med ett förnybart material.

Undervisning i industriell ekonomi

Jag undervisar och handleder studenter och doktorander inom en rad olika kurser i industriell ekonomi, både på grund- och avancerad nivå. Speciellt intressant är det att se utveckling från årskurs 1 till färdigt examensarbete.

Samverkan med omkringliggande samhället

Jag är föreståndare för Centrum för Affärsutveckling i Mindre företag (CAM) och har där förmånen att aktivt agera med företag och organisationer. CAM har arbetat tillsammans med Almi Företagspartner i ett flertal affärsutvecklingsprojekt vilket skapat värde åt företag, utveckling åt Almi och kunskaper tillbaka till universitetet.

Läs mer: Samverka med IEI


I media Visa/dölj innehåll

Dagens Industri skriver om uppsvinget för trä i byggbranschen och intervjuar LiU-forskarna Staffan Brege och Tomas Nord.

Trä trendar i byggbranschen (betallänk)

Publikationer Visa/dölj innehåll

2021

2019

2018

Forskning Visa/dölj innehåll

Nyheter Visa/dölj innehåll