Koordinator Tekniska fakultetskansliet

Arbetar med studenter på de engelskspråkiga programmen på den tekniska fakulteten.