Presentation

Tomas Törnqvist undervisar på heltid i grafisk design med ett särskilt fokus på kreatörspraktik och varumärkeskommunikation. 
 
Ursprungligen bildlärare, har Tomas vidareutvecklat bred kompetens inom grafisk design och visuell kommunikation i olika verksamheter. Dessa omfattar främst marknadskommunikation, mediaproduktion och användarupplevelse men även informationsdesign och hjälpmedel för funktionshindrade. 
 
Tomas har frilansat, startat företag och varit anställd av såväl små bolag som globala koncerner, arbetat i lokala verksamheter och multinationella projekt. Tidigare titlar inkluderar bland annat Art Director, TV-producent och Graphic Specialist. Tomas anställdes 2006 av Linköpings universitet för att bidra till start av och undervisning på kandidatprogrammet Grafisk design och kommunikation vid Campus Norrköping.

Publikationer Visa/dölj innehåll

2012

2010

Relaterad information Visa/dölj innehåll