Presentation

Tomas Törnqvist undervisar på heltid i grafisk design med ett särskilt fokus på kreatörspraktik och varumärkeskommunikation. 
 
Ursprungligen bildlärare, har Tomas vidareutvecklat bred kompetens inom grafisk design och visuell kommunikation i olika verksamheter. Dessa omfattar främst marknadskommunikation, mediaproduktion och användarupplevelse men även informationsdesign och hjälpmedel för funktionshindrade. 
 
Tomas har frilansat, startat företag och varit anställd av såväl små bolag som globala koncerner, arbetat i lokala verksamheter och multinationella projekt. Tidigare titlar inkluderar bland annat Art Director, TV-producent och Graphic Specialist. Tomas anställdes 2006 av Linköpings universitet för att bidra till start av och undervisning på kandidatprogrammet Grafisk design och kommunikation vid Campus Norrköping.

Publikationer

2012

Tobias Trofast, Dag Haugum, Jonas Lundberg, Victoria Nygren, Tommie Nyström, Gary Svensson, Maria Thunborg, Tomas Törnqvist

Utveckling av examination av examensarbeten på kandidatnivå

Ingår i 3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar

Konferensbidrag

2010

Tommie Nyström, Tony Grace, Jörg Westbomke, Robert Sutter, Tomas Törnqvist

THE INTERCULTURAL DESIGN CAMP - A COLLABORATIVE ADVENTURE IN DEVELOPING INTERDISCIPLINARY PEDAGOGY AND “INTERNATIONALIZATION”

Ingår i ICERI2010 proceedings

Konferensbidrag

Relaterad information