Presentation

Jag är doktorand inom ämnet design. Mitt arbete utforskar hur det går att underlätta för skissande eller skapande i en process för att få insikter i icke-idiomatiska och designliknande situationer.

Ett av mina pågående projekt handlar om att göra det möjligt för designers att skissa tidiga koncept för immersiva 360-graders dom-produktioner. Jag undersöker virtuell verklighet (VR) som ett möjligt alternativ.

Ett annat projekt fokuserar på flygledning där jag genom ett intelligent verktyg vill kunna externalisera (förkroppsliga) scenarior som flygledare visualiserar i sina egna huvuden, för att stödja deras beslutsprocess. I båda projekten skapar jag prototyper i nära samarbete med tänkta användare, intressenter och forskningsingenjörer. Min ansats är forskning genom design där kunskap genereras genom praktiskt görande och reflektion.

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll