Biomedicinska bilder & informatik

Mitt arbete inom biomedicinska bilder och informatik har presenterats som keynoteföreläsningar vid konferenser, plenary talks och seminarier och har resulterat i inbjudningar och samarbeten med forskare inom medicin, biologi och datavetenskap i Asien, Australien, Europa och Amerika. Jag har undervisat och handlett doktorander och universitetsstuderande inom data- och elektronikvetenskap och informationsteknologi.

Beräkningsmodeller kan användas för tidig upptäckt av risken för kardiovaskulär sjukdom, belysa mekanismerna för normala och sjuka celler, studera åldersrelaterade sjukdomar, och förutsäga psykisk ohälsa. 

Jag forskar om hur bildbehandling och mönsterigenkänning kan användas inom fälten medicin, biologi och psykisk hälsa. Jag forskar även inom radiogenomics, med fokus på cancervården. 

Jag tog min doktorsexamen 1995 från University of New South Wales, Sydney, Australien. Idag är jag professor i medicinsk teknik vid Linköpings universitet. Jag har tidigare varit professor och ledare på Aizu Research Cluster for Medical Engineering and Informatics, och Medical Image Processing Lab vid The University of Aizu, Japan, och även ledare vid The Bioinformatics Research group at the School of Engineering and Information Technolofy, University of New South Wales, Canberra, Australien. 

För mer information och fullständig publikationslista se min personliga webbsida

Senaste publikationer
Visa/dölj innehåll