Snickarmästare, möbelkonservator, studierektor och avdelningschef

Född 1951 i Göteborg.

När jag för fyrtio år sedan påbörjade min utbildning i möbelsnickeri var det i en tid då hantverket inte stod särskilt högt i kurs. Efter diverse anställningar och egen verksamhet som möbelsnickare, dubbla gesällprov och tre decennier här på Malmstens konstaterar jag att efterfrågan när det gäller hantverkarens tjänster och produkter glädjande nog är större än på mycket länge.

Levande hantverkskunskaper är en förutsättning inte bara för nytillverkning och produktutveckling utan också för att kunna förstå och tolka teknik- och materialrelaterade aspekter i äldre föremål. Hantverk och materialförståelse är för övrigt också viktiga grundförutsättningar inom möbeldesignområdet.

Utgångspunkten för undervisningen här på Malmstens är ”Learning by Doing”, en pedagogisk grundidé med anor tillbaka till äldre tiders lärling-, gesäll- och mästarutbildning. Som ansvarig för verksamheten är det med stor tillfredsställelse jag konstaterar att denna kunskapssyn idag har vunnit full acceptans också i högskolevärlden.

Andra kontakter vid Malmstens