Fotografi av Ulf Samuelsson

Ulf Samuelsson

Gästlektor, Docent

Jag forskar på typ 1 diabetes hos barn och ungdomar med inriktning mot riskfaktorer och senkomplikationer.

Typ 1 diabetes - en av de vanligaste kroniska sjukdomarna hos barn och ungdomar

Det endokrina systemet har intresserat mig alltsedan jag började läsa till läkare. Insulin är ett hormon som ingår i det endokrina systemet. Efter hand blev jag också intresserad av autoimmuna sjukdomar. Typ 1 diabetes hos barn och ungdomar räknas som en autoimmun sjukdom. Dessa intressen gjorde att jag mot slutet av läkarutbildningen startade mitt avhandlingsarbete. Blev antagen som doktorand då jag precis hade börjat min utbildning för att bli barnläkare. Min handledare under doktorandarbetet var professor Johnny Ludvigsson.

Typ 1 diabetes hos barn och ungdomar

Typ 1 diabetes är en allvarlig autoimmun sjukdom som årligen drabbar över 700 barn och ungdomar i Sverige. Den är därmed också en av de vanligaste kroniska sjukdomarna hos barn och ungdomar.

Sverige har internationellt sett en mycket hög insjuknandefrekvens. Insulin är ett hormon som bildas i bukspottskörteln. Vid typ 1 diabetes är produktionen av insulin närmast helt utslagen. Typ 1 diabetes är också en allvarlig sjukdom då det finns risk för allvarliga akuta komplikationer utöver risken för senkomplikationer. Till akuta komplikationer räknas allvarliga känningar (mycket lågt blodsocker) och ketoacidos (högt blodsocker kombinerat med lågt pH-värde). Till senkomplikationer räknas njur- och ögonskador med risk för för tidig död.

Vid sidan om mitt kliniska arbete har jag efter min avhandling fortsatt min forskning med inriktning på riskfaktorer för att insjukna i sjukdomen men även fokuserat på risken för de senkomplikationer som ibland ses efter en längre tids sjukdom.

Publikationer

Omslag för publikation ''
Johan Anderzen, Ulf Samuelsson, Soffia Gudbjornsdottir, Lena Hanberger, Karin Akesson (2016)

Journal of diabetes and its complications , Vol.30 , s.533-536 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Ulf Samuelsson, Nina Lindell, Marie Bladh, Karin Akesson, Annelie Carlsson, Ann Josefsson (2015)

Diabetologia , Vol.58 , s.2517-2524 Vidare till DOI

Publikationer

2023

Marie Lindgren, Elsa Palmkvist, Fredrik Norstrom, Mara Cerqueiro Bybrant, Anna Myleus, Ulf Samuelsson, Johnny Ludvigsson, Annelie Carlsson (2023) Cumulative incidence of type 1 diabetes in two cohorts of children with different national gluten recommendations in infancy Acta Diabetologica Vidare till DOI

2022

Emma Hedlund, Johnny Ludvigsson, Helena Elding Larsson, Gun Forsander, Sten Ivarsson, Claude Marcus, Ulf Samuelsson, Martina Persson, Annelie Carlsson (2022) Month of birth and the risk of developing type 1 diabetes among children in the Swedish national Better Diabetes Diagnosis Study Acta Paediatrica, Vol. 111, s. 2378-2383 Vidare till DOI

2021

Lue Ping Zhao, George K. Papadopoulos, Terry P. Lybrand, Antonis K. Moustakas, George P. Bondinas, Annelie Carlsson, Helena Elding Larsson, Johnny Ludvigsson, Claude Marcus, Martina Persson, Ulf Samuelsson, Ruihan Wang, Chul-Woo Pyo, Wyatt C. Nelson, Daniel E. Geraghty, Stephen S. Rich, Åke Lernmark (2021) The KAG motif of HLA-DRB1 (beta 71, beta 74, beta 86) predicts seroconversion and development of type 1 diabetes EBioMedicine, Vol. 69, Artikel 103431 Vidare till DOI
Johnny Ludvigsson, Zdenek Sumnik, Terezie Pelikanova, Lia Nattero Chavez, Elena Lundberg, Itxaso Rica, Maria A. Martinez-Brocca, Marisol Ruiz de Adana, Jeanette Wahlberg, Anastasia Katsarou, Ragnar Hanas, Cristina Hernandez, Maria Clemente Leon, Ana Gomez-Gila, Marcus Lind, Marta Ferrer Lozano, Theo Sas, Ulf Samuelsson, Stepanka Pruhova, Fabricia Dietrich, Sara Puente Marin, Anders Nordlund, Ulf Hannelius, Rosaura Casas (2021) Intralymphatic Glutamic Acid Decarboxylase With Vitamin D Supplementation in Recent-Onset Type 1 Diabetes: A Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled Phase IIb Trial Diabetes Care, Vol. 44, s. 1604-1612 Vidare till DOI
Anna-Lena Fureman, Mikael Lilja, Torbjörn Lind, Stefan Särnblad, Marie Bladh, Ulf Samuelsson (2021) Comparing continuous subcutaneous insulin infusion and multiple daily injections in children with Type 1 diabetes in Sweden from 2011 to 2016-A longitudinal study from the Swedish National Quality Register (SWEDIABKIDS) Pediatric Diabetes, Vol. 22, s. 766-775 Vidare till DOI

CV

 • 1988, legitimerad läkare
 • 1993, Medicine doktor. Område: Typ 1 diabetes
  Titel: Why do children get diabetes? A study on some genetically, immunological and environmental factors
 • 1993, barnläkare
 • 2005, docent 
 • 2007, subspecialist i pediatrisk hematologi och onkologi
 • 2011, universitetslektor
 • 2012-, bitr. verksamhetschef, barn-och ungdomssjukhuset 2012
 • 2016. bitr. professor
 • 2009-2015, registerhållare för Svenska pediatriska kvalitetsregistret för diabetes, SWEDIABKIDS. Kvarstår i styrgruppen

Undervisning

 • Läkarprogrammet, terminsansvarig för termin 11

Nätverk

 • Medlem i styrgruppen för SWEDIABKIDS, Nationella kvalitetsregistret för diabetes hos barn och ungdomar
 • Medlem i styrgruppen för BDD, nationell forskning inom barn och ungdomsdiabetes: Bättre Diabetes Diagnostik

Samarbeten

 • Professor Johnny Ludvigsson, Linköpings universitet
 • Professor Ann Josefsson, Linköpings universitet 

Forskning

Nyheter

Organisation