Typ 1 diabetes - en av de vanligaste kroniska sjukdomarna hos barn och ungdomar

Det endokrina systemet har intresserat mig alltsedan jag började läsa till läkare. Insulin är ett hormon som ingår i det endokrina systemet. Efter hand blev jag också intresserad av autoimmuna sjukdomar. Typ 1 diabetes hos barn och ungdomar räknas som en autoimmun sjukdom. Dessa intressen gjorde att jag mot slutet av läkarutbildningen startade mitt avhandlingsarbete. Blev antagen som doktorand då jag precis hade börjat min utbildning för att bli barnläkare. Min handledare under doktorandarbetet var professor Johnny Ludvigsson.

Typ 1 diabetes hos barn och ungdomar

Typ 1 diabetes är en allvarlig autoimmun sjukdom som årligen drabbar över 700 barn och ungdomar i Sverige. Den är därmed också en av de vanligaste kroniska sjukdomarna hos barn och ungdomar.

Sverige har internationellt sett en mycket hög insjuknandefrekvens. Insulin är ett hormon som bildas i bukspottskörteln. Vid typ 1 diabetes är produktionen av insulin närmast helt utslagen. Typ 1 diabetes är också en allvarlig sjukdom då det finns risk för allvarliga akuta komplikationer utöver risken för senkomplikationer. Till akuta komplikationer räknas allvarliga känningar (mycket lågt blodsocker) och ketoacidos (högt blodsocker kombinerat med lågt pH-värde). Till senkomplikationer räknas njur- och ögonskador med risk för för tidig död.

Vid sidan om mitt kliniska arbete har jag efter min avhandling fortsatt min forskning med inriktning på riskfaktorer för att insjukna i sjukdomen men även fokuserat på risken för de senkomplikationer som ibland ses efter en längre tids sjukdom.

Publikationer Visa/dölj innehåll

Johan Anderzen, Ulf Samuelsson, Soffia Gudbjornsdottir, Lena Hanberger, Karin Akesson (2016)

Journal of diabetes and its complications , Vol.30 , s.533-536 Vidare till DOI

Ulf Samuelsson, Nina Lindell, Marie Bladh, Karin Akesson, Annelie Carlsson, Ann Josefsson (2015)

Diabetologia , Vol.58 , s.2517-2524 Vidare till DOI

CV Visa/dölj innehåll

 • 1988, legitimerad läkare
 • 1993, Medicine doktor. Område: Typ 1 diabetes
  Titel: Why do children get diabetes? A study on some genetically, immunological and environmental factors
 • 1993, barnläkare
 • 2005, docent 
 • 2007, subspecialist i pediatrisk hematologi och onkologi
 • 2011, universitetslektor
 • 2012-, bitr. verksamhetschef, barn-och ungdomssjukhuset 2012
 • 2016. bitr. professor
 • 2009-2015, registerhållare för Svenska pediatriska kvalitetsregistret för diabetes, SWEDIABKIDS. Kvarstår i styrgruppen

Undervisning

 • Läkarprogrammet, terminsansvarig för termin 11

Nätverk

 • Medlem i styrgruppen för SWEDIABKIDS, Nationella kvalitetsregistret för diabetes hos barn och ungdomar
 • Medlem i styrgruppen för BDD, nationell forskning inom barn och ungdomsdiabetes: Bättre Diabetes Diagnostik

Samarbeten

 • Professor Johnny Ludvigsson, Linköpings universitet
 • Professor Ann Josefsson, Linköpings universitet