Presentation

Ulrika Linderhed tog masterexamen i organisk kemi vid LiU 2015. Hennes arbete innefattade kemisk fler-funktionalisering av hyperförgrenade polymerer samt fabrikation av jonpumpar.

Efter examen började hon på RISE Acreo som utvecklingsingenjör och specialiserade sig på skrintryckning och utveckling av tryckbläck, både för elektriskt och joniskt ledande material.

I januari 2018 började Ulrika som industridoktorand vid LOE inom gruppen Mjuk Elektronik med forskningsfokus på töjbara ledare, utveckling av tryckbläck för dessa samt produktionsstrategier för elastiska enheter.

Relaterad information