Jag är legitimerad gymnasielärare i svenska/historia och specialpedagog med fördjupade kunskaper inom området läs- och skrivsvårigheter/dyslexi/språkstörning. Jag har lång erfarenhet av pedagogiskt arbete med fokus på läs- och skrivutveckling som lärare och specialpedagog inom olika skolformer men också som övergripande specialpedagog på huvudmannanivå för Linköpings gymnasieskolor.

Jag undervisar i svenska inom lärarprogrammet och handleder lärare i pedagogiska frågor.

Uppdrag

Jag är föreståndare för Språkcentrum som arbetar med språkstödjande verksamhet till studenter och lärare och bitr föreståndare för LiU Skolsamverkan. 

 

 

Relaterat innehållVisa/dölj innehåll