Hälso- och sjukvårdsinformatik

Läkare måste på ett smart och arbetsbesparande sätt kunna hantera information om sina patienter. Pappersjournalen tillhör dåtiden men används fortfarande. 

Varför? Läkarens tankar och bakomliggande begrepp är mångfacetterade och alla aspekter på detta skall beskrivas i journalen. Därför uppstår svårigheter när datorernas formella spelregler möter läkarens intuitiva tänkande.

I elektroniska patientjournalsystem måste ontologier och terminologier för dokumentation för alla tänkbara behov skapas. Detta görs idag på olika sätt i olika system och görs också vanligtvis på lokal nivå resulterande i en stor spridning i innehåll vilket i sin tur leder till problem vid elektronisk kommunikation av patientinformation.

Forskningsprogrammet utforskar grundläggande ontologiska och, terminologiska frågeställningar.

PublikationerVisa/dölj innehåll

Publikationer i DiVA

2018

2011

OrganisationVisa/dölj innehåll