Utvecklingen inom jordbruket måste möta utmaningar såsom ett förändrat klimat, ökade föroreningar och uttömning av naturresurser, medan man strävar efter en tryggad livsmedelsförsörjning, minskad fattigdom och ekonomisk tillväxt. Min ambition är att fördjupa min förståelse av utvecklingen inom jordbruket genom att forska inom detta område.

Jag har arbetat för att kvantifiera näringsbalansen av kväve, fosfor och kalium i livsmedelskedjan i olika rumsliga skalor. Denna omfattande undersökning utförs med hög upplösning i Sverige och Pakistan. Återstoden av näringsämnen i olika rumsliga skalor (högre till lägre) beräknas genom att kombinera ett antal data, främst grödor och fältstorlek, boskap av olika art, samt uppgifter om den mänskliga befolkningen för vart och ett av de båda länderna.

Länk till mitt masterprojekt.

Publikationer Visa/dölj innehåll

2020

2019

2018

Publikationer Visa/dölj innehåll

2020

2019

Samarbeten Visa/dölj innehåll