Ålderism i media

Wenqian Xu tog sin magisterexamen i journalistik och kommunikation (Media Economics Track) 2017 vid Renmin University of China.

Han arbetade vid FN: s utvecklingsprogram (UNDP) i Kina och FN: s ekonomiska och sociala kommission för Asien och Stillahavsområdet (UNESCAP). Under sin doktorsexamen utstationerades han till Tammerfors universitet och UNESCAP. För närvarande är han doktorand vid Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH).

Ålderism i organisationers sociala medier

Xus doktorsavhandling syftar till att förbättra vår förståelse för ålderism i organisationers sociala medier.

Ålderism syns och finns genomgående hos olika sociala institutioner, så som på arbetsplatser och arbetsmarknad, inom sjukvården, i marknadsföring och i media. I dagens samhälle har många organisationer börjat använda sociala medier, men ännu har få studier undersökt på vilket sätt de representerar äldre personer.

Wenqian Xus avhandling syftar till att öka vår förståelse av ålderism i organisationers sociala medier. Genom teorier om ålderism och institutionell logik undersöker avhandlingen forskningsfrågor så som vilka representationer av äldre personer som syns i sociala medier och vilka institutionella element som bidrar till att generera dessa representationer.

Forskning Visa/dölj innehåll

Forskargrupp

Forskningen bedrivs genom det internationella nätverket International Training Network EuroAgeism.

Det finansieras av EU:s ramprogram för forskning och innovations Horizon 2020 enligt Marie Skłodowska-Curie-bidragsavtal nr 764632.

Publikationer Visa/dölj innehåll

Mer forskning om åldrande och social förändring Visa/dölj innehåll

Nyheter Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll