Främja ett åldersvänligt samhälle 

Min forskning fokuserar främst på skärningspunkten mellan socialpolitik och kommunikation, och hur statliga institutioner och andra offentliga organisationer använder medier för att främja aktivt åldrande.

Jag är en early stage researcher (ESR) och doktorand vid Institutionen för kultur och samhälle (IKOS) inom ITN EuroAgeism finansierad av Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) Horizon 2020.

Eftersom media och kommunikation har blivit allestädes närvarande, är jag mycket intresserad av effekter av offentlig/hälsokommunikation om enskilda perceptioner och beteenden. Jag vill sprida perspektivet på kommunikation i åldrande och hälsovetenskap samt väcka allmänhetens uppmärksamhet på kopplingen mellan kommunikation och olika forskningsteman relaterade till åldrande.


ForskningVisa/dölj innehåll

Pågående forskningsprojekt

Local communication policies in creating, maintaining and changing public images of ageing in the context of national anti-discrimination policies and individual performance.

Med tanke på regeringarnas kommunikationsförmåga vid utformningen av den offentliga bilden av åldrande är syftet med detta forskningsprojekt att förstå den svenska kommunens roll för att upprätthålla, förstärka och utmana stereotyperna för åldrande ur ett medie- och kommunikationsperspektiv.

Detta forskningsprojekt kommer att genomföras i tre delprojekt med olika inriktningar.

Först och främst kommer det att undersökas hur åldrande stereotyper uttrycks i kommunal kommunikation med innehålls- och textanalys som metod. Denna forskning kommer sedan att utvärdera kommunikationseffekterna av kommunal information kring de enskilda perceptionerna mot åldrande stereotyper, genom att genomföra djupintervjuer med de inblandade parterna.

Vidare kommer detta projekt att undersöka rollen som enskilda psykologiska faktorer har under den offentliga informationsgenereringsprocessen och andra producentaktiviteter, anta djupintervjuer med kommunikationsutövare samt interferensen av kulturfaktorn i kommunikationsaktiviteter med en jämförande studie.

När det gäller den omfattande kapaciteten att upprätta lokala projekt på kommunal nivå kommer fallen i svensk kommun att användas för specifika beskrivningar och ytterligare analyser, vilket resulterar i kommunikationspolitiska förslag.

Utöver det kommer en internationell komparativ studie från Japan att bidra till att förstå inbyggnaden av kommunala initiativ inom nationellt sammanhang, ta hänsyn till de kontextuella determinanterna, särskilt i den kulturella dimensionen.

Forskningsgrupp

PublikationerVisa/dölj innehåll

2020

2019

NyheterVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll