Göm menyn

den medicinska fakulteten

Växande äldre befolkning ställer krav på kommunerna

Hur är det att åldras på lansbygden? I en ny rapport från Centrum för kommunstrategiska studier, där forskare från ISV och NISAL också medverkar, har äldre medborgare och kommunala tjänstemän och politiker intervjuats i tre östgötska kommuner.

Tuberkolosprov

Därför får hiv tuberkulos att bryta ut

Hiv-infektion ökar kraftigt risken för att tuberkulosinfektion ska utvecklas till aktiv tbc-sjukdom. En ny studie av forskare vid LiU bidrar till att förklara varför det är så.

Forskning i framkant: Colm Nestor

Så kan epigenetiken användas

Sjukdomar som allergi blir allt vanligare. Det kan inte förklaras enbart på genetisk väg men kanske med det nya forskningsfältet epigenetik? På torsdag 20 oktober föreläser Colm Nestor om sin forskning från Linköpings universitet i öppna föreläsningsserien Forskning i framkant.

Forskning och utveckling

I fokus: Tarmforskning - nytt nummer av tidningen Forskning och utveckling

Ur innehållet:
• Tema Tarm: Sitter hjärnan i magen
• Donerade bakterier kan återställa tarmflora
• Håkan Hanberger: "En pågående global miljökatastrof"
• Strategi och utveckling: SCAPIS – Scannas för tidig sjukdomsrisk


Våld mot barn med funktionsnedsättningar

Trots kritik från FN har Sverige länge saknat en samlad bild av hur barn med funktionshinder har det i Sverige. Nu har LiU-forskare tagit fram en rapport om våld och kränkningar mot dessa barn.

Popveckan från 2015

Medicinska fakulteten gästar Populärvetenskapliga veckan

Går det att se känslor i hjärnan och hur farligt är tuberkulos? Det är några av de frågor som forskare från Medicinska fakulteten ska försöka ge svar på under Populärvetenskapliga veckan 25-27 oktober när tusentals gymnasieungdomar bjuds på spännande föreläsningar.

Lions anslagstagare

Doktorander och post docs fick anslag ur Lions forskningsfond

Fem doktorander och fyra disputerade forskare, post docs, vid Medicinska fakulteten fick under onsdagen ta emot forskningsanslag ur Lions forskningsfond mot folksjukdomar.

 

 

Wallenberg centrum för molekylärmedicinsk forskning

 

Maria Bäck får SSMF-stipendium

Maria Bäck vid IMH har fått SSMF:s postdok-stipendium för sin forskning om inflammation och fysisk träning för personer med hjärtsjukdom. Hon ska nu kartlägga immun- och kortisolsvar hos kranskärlspatienter vid fysisk ansträngning.

Maria Jenmalm

Mångfald i tarmen skydd mot astma

Barn som får astma och allergi i barndomen har redan som spädbarn förändrat immunsvar vid slemhinnorna mot bakterier i tarmen. Fynden från en ny studie från Linköpings universitet pekar även på att mammans immunförsvar kan spela en roll för utveckling av astma och allergi hos barnet.

BMA-utbildning

Kompletterande utbildning för utlandsfödda biomedicinska analytiker

Linköpings universitet får i uppdrag av regeringen att starta en kompletterande utbildning till biomedicinsk analytiker för personer med utländsk examen.

Så tycker LiU-professorn om årets Nobelpris i medicin

Japanska forskaren Yoshinori Ohsumi fick årets Nobelpris i medicin för sin forskning kring autofagi. "Oerhört viktig forskning", menar Karin Öllinger, professor i experimentell patologi. Hon medverkade i P4 Östergötland och kommenterade priset.

Kalendarium


Hälsouniversitetet byter namn till Medicinska fakulteten
 


Kontakt:

Medicinska fakulteten
581 83 Linköping

Telefon
Linköping: 013-28 10 00
eller 010-103 00 00
Norrköping: 011-36 30 00


Kartor:


Våra föreläsningsserier:


våra filmer:

 

Djurförsök.info

 


Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-10-24