Göm menyn

Linköpings Biobanksfacilitet (BBF)

BBF är ett samarbete mellan Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet och Region Östergötland.  Målet är att organisera hanteringen, säkerställa och garantera kvaliteten av biobanksprov med tillhörande information i syfte att stärka och underlätta forskning och utveckling.

Framtida forskning kommer att ställa allt större krav på tillgång till biobanksprov med känd kvalitet som underlag. Detta oavsett om det är en studie för att förebygga sjukdomar, utveckla effektivare behandlingar med färre biverkningar för någon av våra stora folksjukdomar eller om det rör sig om studier av en mer ovanlig diagnos.

Oavsett om det primära syftet är hälso- och sjukvård, kvalitetsutveckling eller forskning är en enhetlig, standardiserad och säker hantering av biobanksprov och tillhörande information av avgörande betydelse för att kunna förvara, spåra, jämföra, sortera, transportera, utbyta och analysera prov på ett kvalitetssäkert sätt.

Det övergripande långsiktiga målet för BBF är att erbjuda ett säkert omhändertagande av värdefulla provsamlingar, såväl nya som befintliga, inklusive kvalitetskontrollerad fysisk förvaring (s k fryshotell) samt elektronisk dokumentation med säker spårbarhet. Därutöver kommer vi att kunna erbjuda rådgivning kring bl.a. logistik, provhantering och gällande regelverk när en ny provinsamling planeras.

BBF.s verksamhet kommer att bedrivas enligt de riktlinjer som tas fram via arbetet med en gemensam svensk biobanksstruktur (GSB). Det är ett samarbetsprojekt mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Vetenskapsrådet (VR), som startade efter den avsiktsförklaring de gjorde i början på 2012 . BBF kommer också att utgöra en nod i det svenska BioBanking & Molecular Resource Infrastructure of Sweden (BBMRI) nätverket. 

Verksamheten är under uppbyggnad och mer information kommer successivt via denna hemsida.

Information sommaren 2017

Ordinarie personal har semester v 28-31, så under den perioden kan vi inte hjälpa er med tillträde till lokalerna. Om ni planerar att arbeta med prover ni förvarar hos oss under dessa veckor, ber vi er kontakta oss i förväg, så att vi planerar in en dag för att hämta prover för tillfällig förvaring i frys i era egna lokaler.

Frysarnas larm bevakas naturligtvis under hela sommaren, 24-7 som vanligt!

 

Styrgrupp:

Ledamöter i styrgruppen för BBF 2012-2014

Peter Söderkvist, ordförande

Ditte Persson Lindell, vice ordförande

Kontakt

Lena Thunell
Föreståndare
Tel 010-1032679,
013 - 28 28 52
E-post: lena.thunell@liu.se

 

Biobanksfaciliteten
Ingång 50
biobank@liu.se

Robot


Sidansvarig: daniel.windre@liu.se
Senast uppdaterad: Mon May 15 14:20:33 CEST 2017