Göm menyn

EDIT

EDIT, Educational Development by Information Technology, är ett system och verktyg som presenterar PBL-scenarier via nätet. Multimedia gör PBL-scenarierna levande och realistiska. Texter blandas med bilder, filmer och ljud. Studenterna bearbetar scenarierna i basgrupper i speciellt utrustade rum.

Sammanlagt har cirka 300 EDIT-scenarier producerats.

EDIT flyttas fr.o.m. vt 2019 in i LISAM.

 

EDIT används på flera av medicinska fakultetens utbildningar 

Arbetsterapeututbildningen
Integrerad Masterutbildning
Läkarutbildningen termin 1 tom 11
Medicinsk Biologi termin 4, 5 och 6
Fysioterapeututbildningen termin 1, 2, 3, 4 och 5
Sjuksköterskeutbildningen i Linköping och Norrköping samtliga terminer
Fristående kurser och specialistutbildningar
Doktorandutbildningar
 

Lösenord

Information om lösenorden  får du från terminsansvarig eller terminens/utbildningens administratör.

Fr.o.m. VT 2019 används EDIT direkt via kursrummen i Lisam.

Inloggning

Klicka på bilden för att logga in.

 


 


Sidansvarig: kicki.persson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-02-13