Göm menyn

Forskning i framkant

Forskning i framkant är en föreläsningsserie på Medicinska fakulteten som också kan följas här på webben, som webb-tv. Den samproduceras tillsammans med Region Östergötland. Föreläsningarna är öppna för alla, välkomna!

Föreläsningssal: Hugo Theorell-salen, Norra entrén (ingång 7), Universitetssjukhuset. Se salen på en karta.

Program hösten 2016

15 september – Nerver för njutning

Att blir varligt smekt är något de flesta tycker om. Mycket talar för att det är en speciell sorts nervtrådar som står för just "behaglighetskänslorna". Håkan Olausson kommer att berätta om elektrofysiologiska registreringar från hudnerver, speciella sjukdomar som drabbar hudkänseln och resultat från hjärnavbildningsförsök på spädbarn och vuxna. Få också reda på mer kring pågående undersökningar av beröringskänseln vid psykiatriska sjukdomar.

Föreläsare: Håkan Olausson, professor i klinisk neurovetenskap
Tid: Torsdag den 15 september, klockan 16.30-17.30
Plats: Hugo Theorell-salen, Norra entrén (ingång 7), Universitetssjukhuset i Linköping

 

 

 

20 oktober – Kan epigenitik förklara varför vanliga sjukdomar ökar?

Diseases such as allergy, asthma and arthritis are becoming more common. Genetics alone cannot explain this increase, but maybe the new field of 'epigenetics' can? Colm Nestor will discuss what we know about human epigenetics, how epigenetics may be involved in disease, and how we can use epigenetics in the diagnosis and treatment of these diseases. Lecture in English/föreläsningen är på engelska

Föreläsare: Colm Nestor, förste forskningsingenjör vid avdelningen för kliniska vetenskaper 
Tid: Torsdag den 20 oktober, klockan 16.30-17.30
Plats: Hugo Theorell-salen, Norra entrén (ingång 7), Universitetssjukhuset i Linköping

 

 

 

17 november – När hjärtat tappar takten – orsaker till rytmrubbningar samt utveckling av nya läkemedel

Minst 200 000 svenskar lider av hjärtrytmrubbningar såsom förmaksflimmer. Vissa rytmrubbningar ger allvarliga symptom och kan i värsta fall leda till hjärtstopp och död. Dagens forskning syftar bland annat till att förstå varför vi drabbas av hjärtrytmrubbningar och hur vi kan hjälpa de drabbade genom att utveckla nya typer av läkemedelsbehandlingar. 

Föreläsare: Sara Liin, biträdande lektor vid avdelningen för cellbiologi
Tid: Torsdag den 17 november, klockan 16.30-17.30
Plats: Hugo Theorell-salen, Norra entrén (ingång 7), Universitetssjukhuset i Linköping

 

 

Har du frågor kring föreläsningsserien? Kontakta Daniel Windre, daniel.windre@liu.se, 013-28 17 52.

Se tidigare föreläsningar på webben:

Alla tidigare föreläsningar hittar du på Youtube

2016

Kan epigenetik förklara varför vanliga sjukdomar ökar?

Colm Nestor, förste forskningsingenjör vid avdelningen för kliniska vetenskaper 

 

Nerver för njutning

Håkan Olausson, professor i klinisk neurovetenskap.

 

Går det att ställa diagnos innan sjukdomen brutit ut?

Mikael Benson, professor i pediatrik, och Mika Gustafsson, universitetslektor i bioinformatik

 

Immunförsvarets betydelse under graviditeten

Judit Svensson Arvelund, doktor i immunologi, förste forskningsingenjör

 

Utgör forskningsfusk ett hot mot biomedicinsk forskning?

Stig Linder, Professor i farmakologi vid IMH

 

2015

Varför betalar inte samhället för alla läkemedel? Vem bestämmer?
Mikael Hoffmann, Överläkare i klinisk farmakologi och Chef för stiftelsen NEPI
 

Hur påverkar alkohol hjärnan? Finns det nya behandlingsmetoder mot beroende?
Markus Heilig, professor i psykiatri
 

Vad händer i hjärnan när man sover?
Maria Engström, biträdande professor i medicinsk bildvetenskap

 

Febrig och deppig: Hur svarar hjärnan på inflammation?
David Engblom, Universitetslektor i neurobiologi
 

Svensk brännskadevård i internationell toppklass – erfarenheter från Linköpings Brännskadecentrum
Folke Sjöberg,  överläkare och professor i brännskadevård

Nanoparticles around us and why size matters
Susana Cristobal,  professor i biomedicinsk forskning
 

2014

Demens – Från lite glömska till svår sjukdom. Varför blir det så?
Föreläsare är Martin Hallbeck, docent i patologi vid Linköpings universitet.

HIV och jakten på ett effektivt vaccin
Föreläsare är Marie Larsson, professor i molekylär virologi vid Linköpings universitet.
 

Livsstilsrådgivning på nätet - vart är vi på väg?

Preben Bendtsen, professor i socialmedicin och folkhälsovetenskap

 

30 liter per minut. Hur fungerar hjärtat under fysisk ansträngning?

Eva Nylander, professor i klinisk fysiolog

 

Epigenetik, gener och DNA , vad har det med cancer att göra? (Den här föreläsningen har inte filmats)

 

Hur förståelse av arvsmassan kan leda till bättre cancerbehandling och diagnostik.

Mikael Sigvardsson, professor i medicinsk molekylärbiologi

 

2013

Kan vi bekämpa allergi-epidemin?

Maria Jenmalm, professor i experimentell allergologi

 

Living a good life with heart disease – how can we improve self-care?

Tiny Jaarsma, professor i omvårdnad

 

Mannens bidrag till fortplantningen - mer än bara spermier

Heriberto Rodriguez-Martinez, professor i reproduktionsbiologi

 

Risk- och friskfaktorer vid ledgångsreumatism - betydelse av arv, miljö och antikroppar?
Thomas Skogh, professor i reumatologi vid Linköpings universitet.

 

Fettcellers försvar mot fetma leder till diabetes

Peter Strålfors, professor i medicinsk cellbiologi vid Hälsouniversitetet, Linköpings universitet

 

Tuberkulos –Från historisk sjukdom till globalt hot

Maria Lerm, universitetslektor i medicinsk mikrobiologi vid Hälsouniversitetet, Linköpings universitet.

2012

Gamla och nya riskmarkörer för hjärt- och kärlsjukdomar vid typ 2-diabetes
 
CarlJohan Östgren, professor i allmänmedicin

 

Bröstcancer – en sjukdom eller många olika? Ju mer vi förstår desto bättre behandling
Olle Stål, professor i experimentell onkologi

 

Immunförsvarets centrala betydelse för hälsa och sjukdom 
Jan Ernerudh, professor i klinisk immunologi

 

Barndomstraumats betydelse för den psykiska hälsan under uppväxten 
Carl-Göran Svedin, professor i barn- och ungdomspsykiatri

 

Fästingburna infektioner – hur farligt är det att bli biten av en fästing?
Pia Forsberg, professor i infektionsmedicin
 

2011

Är det farligt att snarka?
Eva Svanborg, professor i klinisk neurofysiologi vid Hälsouniversitetet och överläkare/verksamhetschef vid neurofysiologiska kliniken, US.

 

Allt fler fall av tuberkulos – hur skyddar vi oss i framtiden?
Olle Stendahl, professor i medicinsk mikrobiologi vid Hälsouniversitetet.

 

Myten om åldrandets skröplighet
Ewa Wressle, docent i arbetsterapi med inriktning mot geriatrisk rehabilitering vid Hälsouniversitetet.

 

Banbrytande forskning om glutenintolerans – ett unikt forskningssamarbete
Celiakiforskargruppen vid Linköpings universitet och Landstinget i Östergötland med bland andra Karl-Eric Magnusson, professor i membranbiofysik och Lars Stenhammar, docent i pediatrik.

 

Bara lite ont… – är kronisk smärta en sjukdom?
Björn Gerdle, professor i rehabiliteringsmedicin vid Hälsouniversitetet och klinikchef vid Smärt- och rehabiliteringscentrum, US.

 

Crohns sjukdom: tarmbakterier på gott och ont
Johan Dabrosin Söderholm, professor i kirurgi vid Hälsouniversitetet.

 

Från stress till hjärtinfarkt
-hur livsvillkor och psykosociala faktorer påverkar vår hälsa.
Margareta Kristenson, professor i socialmedicin och folkhälsovetenskap vid IMH

 

Egenvård vid kronisk hjärtsvikt: vad, hur och varför?
Anna Strömberg, professor i omvårdnad vid IMH 

 

Prioner: Proteinreplikanternas kejsare
Per Hammarström, professor i proteinkemi vid IFM

 

Antibiotikaresistens - ett hot mot folkhälsan
Håkan Hanberger, professor i infektionsmedicin vid IKE

 

How do you feel? Lecture by Bud Craig

 

 

 


 


Sidansvarig: daniel.windre@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Nov 28 15:41:39 CET 2016