Göm menyn

Samhälle och hälsa

Hälsa samhälle, Foto: StockxpertForskningsområdet är tvärvetenskapligt och involverar kunskaper, metoder och forskare från skilda discipliner. Forskningen omfattar hur miljö- och samhällsförändringar påverkar hälsans utveckling på individ-, grupp- eller samhällsnivå samt strategier som tillämpas av välfärdssamhällets olika aktörer för att främja hälsa och/eller hjälpa människor att uppleva en känsla av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande.

I detta ingår studier om rörelsens betydelse för hälsan och hur människor med sjukdom, skada eller handikapp kan hantera sin vardag, arbete och fritid. I fokus finns också omvårdande och rehabiliterande åtgärder samt samspelet vårdare, vårdtagare och närstående genom hela vårdkedjan.

Exempel på forskningsinriktningar:

- Hur samhällsförändringar påverkar hälsans utveckling
- Hälsans nivå och fördelning i dagens samhälle
- Faktorer som kan påverka hälsan som stress, belastning, socialt stöd, arbetssituation och kunskap
- Strategier som tillämpas av välfärdssamhällets olika aktörer för att främja hälsa
- Individens förutsättningar för hälsa, reaktioner på sjukdom och ohälsa samt effekter av vård och behandling
- Åtgärder som hjälper människor att uppleva en känsla av hopp och trygghet samt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande
- Samspelet mellan vårdare, vårdtagare och närstående
- Förändringar inom hälso- och sjukvård och omsorg, såväl inom som utanför samhällets åtagande med fokus på beslutsprocesser
- Förebyggande arbete mot skador, alkohol och rökning
- Spridning och utvärdering av nya tekniker.

Forskningsinriktningar


Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: Wed Mar 15 10:47:15 CET 2017