Göm menyn

Kardiologi


Kardiologi handlar om sjukdomar i hjärta och blodkärl. Vid LiU är forskningen inriktad på ischaemiska sjukdomar (orsakade av störd blodcirkulation), hjärtsvikt (nedsatt pumpfunktion) och arytmi (olika rytmrubbningar). Flera av de nationella kvalitetsregister som baseras på patienter med kranskärlssjukdom och hjärtsvikt styrs från Linköping, och många pågående forskningsprojekt hämtar sina data från dessa register.

Forskningsprojekt vid Avdelningen för kardiovaskulär medicin

 


Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: Wed Sep 29 16:32:46 CEST 2010