Göm menyn

Hjärta, kärl och blodcirkulation


Bild: CMIVHjärt-kärlsjukdomar orsakar varje år 17 miljoner dödsfall i världen. Tack vare intensiv forskning har chanserna att överleva hjärt- och kärlsjukdomar ökat kraftigt under de senaste 20 åren.

I Sverige står hjärt-kärsjukdomar för nästan vartannat dödsfall. Rökning, övervikt, diabetes, stillasittande, dåliga kostvanor, högt blodtryck, stress och ogynnsamma arvsanlag är de vanligaste riskerna för att drabbas.

Det sjukdomspanorama som drabbar hjärt-kärlsystemet kan vara:

- åderförkalkning som ytterst orsakar proppbildning och hinder för blodflödet vilket kan leda till hjärtinfarkt eller gangrän (lokal cell- eller vävnadsdöd)
- pulsåderbråck kan spricka och leda till förblödning
- hjärtats pumpfunktion kan vara nedsatt vilket kan leda till utveckling av hjärtsvikt
- hjärtats retledningsystem kan vara defekt vilket leder till rytmrubbningar.

Andra viktiga hjärtsjukdomar är medfödda hjärtfel, förvärvade klaffel och hjärtmuskelinflammation.

Tack vare intensiv forskning på flera fronter har chanserna att överleva hjärt- och kärlsjukdomar ökat kraftigt under de senaste 20 åren.

Hjärtforskningen vid LiU fokuserar bland annat på  ischaemiska sjukdomar (orsakade av störd blodcirkulation), hjärtsvikt (nedsatt pumpfunktion) och arytmi (olika rytmrubbningar). Flera av de nationella kvalitetsregister som baseras på patienter med kranskärlssjukdom och hjärtsvikt styrs från Linköping, och många pågående forskningsprojekt hämtar sina data från dessa register.

 

Forskningsinriktningar

 

Forskare

Ahn Henrik
Carlhäll Carl Johan
Dahlström Ulf
de Muinck Ebo
Dyverfeldt Petter
Ebbers Tino
Engvall Jan
Jaarsma Tiny
Jonasson Lena
Lindahl Tomas
Länne Toste
Nylander Eva
Nyström Fredrik
Osman Abdimajid
Ramström Sofia
Schmekel Birgitta
Strömberg Anna
Svedjeholm Rolf
Swahn Eva
Szabó Zoltán
Walfridsson Håkan
Wågsäter Dick


WEBBTEVE
Ny teknik utmanar hjärtkirurgin

H AhnSe föreläsningen med Henrik Ahn, professor vid Hälsouniversitetet och överläkare vid Thorax-kärl kliniken.


Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Aug 07 10:37:06 CEST 2017