Göm menyn

Hjärta, kärl och blodcirkulation


Bild: CMIVHjärt-kärlsjukdomar orsakar varje år 17 miljoner dödsfall i världen. Tack vare intensiv forskning har chanserna att överleva hjärt- och kärlsjukdomar ökat kraftigt under de senaste 20 åren.

I Sverige står hjärt-kärsjukdomar för nästan vartannat dödsfall. Rökning, övervikt, diabetes, stillasittande, dåliga kostvanor, högt blodtryck, stress och ogynnsamma arvsanlag är de vanligaste riskerna för att drabbas.

Det sjukdomspanorama som drabbar hjärt-kärlsystemet kan vara:

- åderförkalkning som ytterst orsakar proppbildning och hinder för blodflödet vilket kan leda till hjärtinfarkt eller gangrän (lokal cell- eller vävnadsdöd)
- pulsåderbråck kan spricka och leda till förblödning
- hjärtats pumpfunktion kan vara nedsatt vilket kan leda till utveckling av hjärtsvikt
- hjärtats retledningsystem kan vara defekt vilket leder till rytmrubbningar.

Andra viktiga hjärtsjukdomar är medfödda hjärtfel, förvärvade klaffel och hjärtmuskelinflammation.

Tack vare intensiv forskning på flera fronter har chanserna att överleva hjärt- och kärlsjukdomar ökat kraftigt under de senaste 20 åren.

Hjärtforskningen vid LiU fokuserar bland annat på  ischaemiska sjukdomar (orsakade av störd blodcirkulation), hjärtsvikt (nedsatt pumpfunktion) och arytmi (olika rytmrubbningar). Flera av de nationella kvalitetsregister som baseras på patienter med kranskärlssjukdom och hjärtsvikt styrs från Linköping, och många pågående forskningsprojekt hämtar sina data från dessa register.

 

Forskningsinriktningar

 


Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Sep 09 10:42:58 CEST 2016