Göm menyn

Forum Sydost - ny regional nod för samordning av kliniska studier

Forum Östergötland är en stödenhet för klinisk forskning och translationell forskning. Forum Sydost är den regional nod för Sydöstra Sjukvårdsregionen. Uppdraget för Forum Sydost är bland annat att identifiera prövare och patienter, bistå med hjälp när det gäller ansökningar till exempelvis Läkemedelsverket, samt att ge stöd under arbetet med statistik, juridik, ekonomi och administration.

 

De regionala noderna
De regionala noderna fungerar som kontaktpunkt till forskningspersonal, kvalitetsregistercentra, biobanker, cancercentra med flera för aktörer som vill bedriva kliniska studier i regionen.

Läs mer om de regional noderna

 

Kliniska Studier Sverige
Huvuduppgiften för Kliniska Studier Sverige är genom en gemensam infrastruktur, samordning och stöd skapar förutsättningar för samverkan mellan akademin, hälso- och sjukvården och industrin.

Läs mer om Kliniska Studier Sverige

 

Kliniska Studier Sverige

 

Kontakt

Besöksadress:
Forum Östergötland
Ingång 50, plan 10
581 85 Linköping


Postadress:
Forum Östergötland
Linköpings universitet
581 85 Linköping

Telefon: 010-103 35 55

Epost: forumo@regionostergotland.se


Kartor

 

 


Sidansvarig: nora.ostrup@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Jan 15 10:35:51 CET 2018