Göm menyn

Forskarutbildning

Forskarutbildningen är den högsta utbildningen som erbjuds vid landets lärosäten och förbereder för en karriär inom akademin eller i annan verksamhet utanför universitetet.

Utbildning på forskarnivå innebär att du genom självständigt arbete under handledning bedriver ett forskningsprojekt. Här får du möjlighet att utnyttja både dina praktiska och teoretiska färdigheter samtidigt som du lär dig de senaste metoderna inom modern forskning i en vetenskaplig miljö.

Att doktorera innebär att gå en forskarutbildning där du lär dig att planera, tänka kritiskt och ta ansvar med målet att bli en självständig forskare.

 

 

 

 

 

 

Eskulapstav

kontakt

Annelie Lindström, forskarutbildningsstudierektor (FUS)
Telefon: 013-28 68 71
E-mail: annelie.lindstrom@liu.se
Besöksadress: Växthuset, plan 12, hus 511, ing 75/78

Giannis Spyrou, bitr forskarutbildningsstudierektor
Telefon: 010-103 04 31
E-mail: Giannis.Spyrou@liu.se
Besöksadress: Ing 65, Lab 1, klinisk kemi, plan 11

Annelie Munther, forskarutbildningssamordnare
Telefon: 013-28 11 44
E-mail: annelie.munther@liu.se
Besöksadress: IKE kansli, Sandbäcksgatan 7, plan 2

Emelie Nordqvist, forskarutbildningsadministratör
Telefon: 013 28 11 95
E-mail: emelie.nordqvist@liu.se
Besöksadress: Campus US, Växthuset, plan 10, hus 511, ing 75/78

 

Relaterat

 


Sidansvarig: emelie.nordqvist@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-02-07