Göm menyn

Arbets- och miljömedicin

Bild huvudsidaDen övergripande målsättningen för forskningen inom Arbets- och miljömedicin på Linköpings universitet är att klarlägga och förebygga arbetsrelaterad ohälsa, men också att identifiera ohälsa som betingas av förhållanden i den allmänna miljön.

Detta sker genom att använda vetenskaplig kunskap och metodik för att studera om och hur skador uppkommer, såväl på cell- och organnivå som på individ- och populationsnivå.

Forskningen initieras inte sällan av misstankar om ökad sjuklighet i vissa branscher eller i samband med speciell exponering.

Sedan verksamheten påbörjades i Linköping 1978 har närmare 500 vetenskapliga artiklar och 25 avhandlingar helt eller delvis utgått från yrkes- och miljömedicin i Linköping (varav fyra lagts vid andra universitet).

Forskningen utnyttjar dels epidemiologiska metoder, dels metoder inom bl a analytisk kemi, cellbiologi och molekylärbiologi.

 

 

kontakt

Ämnesföreträdare:
Christer Tagesson, professor
Tel: 010-103 14 50
E-post: christer.tagesson@liu.se

Adress:
Linköpings universitet
Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Arbets- och miljömedicin
581 85 Linköping

Besöksadress:
Universitetssjukhuset
Hälsans hus, ingång 15, plan 10

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Telefax: 013-14 58 31

 

relaterat

 

Medicinsk forskning

Forskning inom Hälsa och samhälle

 


Sidansvarig: eva.m.danielsson@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Sep 04 11:10:10 CEST 2015