Göm menyn

Folke Sjöberg

Presentation in english

Brännskador får ofta dramatiska konsekvenser för de drabbade. Vården av de skadade kräver omfattande resurser. Även om fyra av hundra patienter som vårdas på sjukhus för brännskador fortfarande dör som en följd av sina brännskador, har dödligheten under de senaste 20 åren stadigt minskat för dem som når sjukhuset levande.
Tyvärr omkommer fortfarande ca 100 personer/år i Sverige vid själva brandolyckan och de flesta bland dessa är äldre och har någon form av handikapp. Därför är fortsatt brandförebyggande arbete angeläget. Med moderna behandlingsstrategier har vårdtiderna på sjukhus mer än halverats och dagens patienter har väsentligen mindre långvariga bekymmer av sin skada. Bekymmer med kosmetiska ärr är det vanligaste kvarvarande problemet.

Forskningen och vårdutvecklingen strävar efter att fortsatt förbättra omhändertagandet med ytterligare lägre mortalitet. Stora insatser läggs också på att förbättra hudläkningsprocessen med mindre kvarstående funktionella och kosmetiska problem.

LCCORG

 

 

Prof Folke Sjöberg

Namn: Folke Sjöberg
Befattning: Professor i brännskadevård, MD, PhD
Institution: IKE

kontakt

Telefon: 010-103 18 20, 013-28 10 12
Mobil: 0705-57 18 20
Fax: 010-103 28 34
E-post: folke.sjoberg@liu.se

Adress:
Linköpings universitet
Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Brännskadevård
581 85 Linköping
 

relaterat

Medicinsk forskning


Sidansvarig: eva.m.danielsson@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Mar 21 10:01:55 CET 2016