Göm menyn

Genus och medicin

Inom det här ämnet arbetar vi med att kunna applicera genus inom medicin ur både manligt och kvinnligt perspektiv. Olika forskningsområden kan vara kränkningar i vården, genus och vårdtillgångar, kopplingar mellan övergrepp och självrapporterad ohälsa.

 

kontakt

Administration:
Therese Björn Johnsson
E-post: therese.bjorn.johansson@liu.se

Postadress:
Linköpings universitet
Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Avdelningen för kliniska vetenskaper
Genus och medicin
581 85 Linköping

 

 

 


Sidansvarig: eva.m.danielsson@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Aug 31 16:21:53 CEST 2015