Göm menyn

Kirurgi

KirurgiKirurgi var en del av den allra tidigaste läkekonsten. Redan på stenåldern borrade de första neurokirurgerna hål i skallen på människor, ner till den yttersta hårda hjärnhinnan, för att bota olika åkommer i hjärnan. Ordet kommer från grekiskans cheirourgike, "arbeta med händerna".

 

Kirurgi innebär att reparera eller ta bort sjuka organ och vävnader i hela kroppen. Bakom det perfekta snittet ligger en bred kunskap om fysiologi, diagnostik, behandling och efterbehandling - hela patientens hälso- och livssituation är avgörande för resultatet. Flervetenskaplig samverkan är därför en förutsättning för kompetensområdets utveckling.

 

Den kirurgiska forskningen vid IKE är till stor del inriktad på mekanismer och riskfaktorer bakom kirurgiska sjukdomar - akuta bukåkommor, tumörer, trauman (skador av yttre våld) och inflammationer i mage och tarm. En annan del av forskningen arbetar med att utveckla nya diagnos- och operationsmetoder, exempelvis robotassisterad kirurgi vid ändtarmscancer.


kontakt

Ämnesföreträdare:
Oliver Gimm, professor
Telefon: 010-103 80 41
E-mail: oliver.gimm@liu.se

Administration:
Chatarina Malm
Telefon: 010-103 20 16
E-mail: chatarina.malm@liu.se

Adress:
Linköpings Universitet
Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Kirurgi
581 85 Linköping

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

 

Relaterat

Forskning inom kirurgi

 


Sidansvarig: chatarina.malm@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Sep 20 14:30:12 CEST 2013