Göm menyn

Klinisk neurofysiologi

Ämnet klinisk neurofysiologi rör funktion och sjukdomar i perifera och centrala nervsystemet (främst cortex) samt skelettmuskulaturen. Huvudsakligen används elektrofysiologiska metoder, men även annan metodik får ökande betydelse, såsom olika tekniker för avbildning.

Klinisk neurofysiologi är en servicespecialitet, vilket innebär att vi har breda kontaktytor mot angränsande ämnen främst inom neuro-området.

Forskningen vid avdelningen handlar dels om olika former av neuropati samt muskelsvaghet, men de senaste åren fr a om sömn och sömnrelaterade sjukdomar, främst det obstruktiva sömnapnésyndromet (OSAS). Detta har negativa effekter genom olika patogenetiska mekanismer. Sömnen fragmenteras och andelen djupsömn reduceras. Nervsystemet berövas sin reparationsfas och viktiga hormonsystem rubbas. Konsekvensen blir försämrade kognitiva funktioner med nedsatt prestationsförmåga liksom en negativ inverkan på immunförsvaret. Dessutom medför intermittent hypoxi och sympaticuspåslag kardiovaskulära risker och metabola konsekvenser.

 

kontakt

Ämnesföreträdare:
Magnus Vrethem, professor
Telefon: 010-103 20 48
E-post: magnus.vrethem@liu.se

Administration:
Catharina Lindqvist
Telefon: 010-103 28 28
E-post: catarina.lindqvist@liu.se

Adress:
Linköping universitet
Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Klinisk neurofysiologi
581 85 Linköping

 

 


Sidansvarig: eva.m.danielsson@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Nov 17 15:14:36 CET 2015