Göm menyn

Interprofessionella “cases” som förändringsinstrument för framtidens hälso- och sjukvård 

22 april 2016, 9.30-15.00

IPL-header
 

Behovet av att framtidens hälso- och sjukvårds-personal har beredskap och färdighet för att jobba i interprofessionella team, med patienten som medarbetare och resurs i vårdteamet, identifierades som ett nyckelområde vid nordiska mötet för hälso- och sjukvårdsutbildningar i Lund 2014 (http://tomorrowshealtheducations.org/). För att komma vidare i arbetet bjuder vi in till en heldags workshop i Linköping.

Syftet med dagen är att utifrån deltagarnas idéer kring interprofessionella utbildningsmoment (scenario) utbyta erfarenheter med varandra, och kanske få nya perspektiv från erfarna pedagoger inom interprofessionell utbildning, för att skapa utbildningsmoment som leder till transformering av hälso- och sjukvårdens system och processer som svarar mot framtidens behov. Ett scenario kan utgöras av ett planerat interprofessionellt moment, ett undervisningsmoment som ni önskar utveckla, eller ett moment som inte blev som ni hade tänkt. Vadhelst ni har behov av att arbeta med inom interprofessionellt lärande passar som scenario för dagen!

Program

9.30-9.40

Välkommen (ME, TT)
9.40-10.00 Introduktion, vad har vi åstadkommit vart vill vi nå. (TT)
10.00-10.45 Transformering av hälso-och sjukvården – scenarier som pedagogisk metod* (Lkp)
10.45-11.00 Kaffepaus
11.00-12.30 Scenarier grupparbete
12.30-13.30 Lunch
13.30-14.30 Rapportering av grupparbeten med Q&A
14.30-15.00 Sammanfattning och planering av nästa steg

Plats: Linköpings universitet, Campus US, Conradsalen ingång 15 i Hälsans hus.


LiU IAMP KVA KI

 


Sidansvarig: daniel.windre@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Apr 18 16:10:57 CEST 2016