Göm menyn

Kalendarium för Medfak

Lägg till händelser i kalendariet

2018-12-13

Disputation - Mahin Kiwi

Disputation - Institutionen för medicin och hälsa
Mahin Kiwi försvara sin avhandling med titeln Reflections and thought patterns of elderly Iranians in Sweden, their relatives and their staff at a culturally profiled nursing home. Opponent: professor Karin Josefsson, Borås Högskola
Kl 09:00 - 13:00
Plats: Beladonna, plan 10, Hus 001
För mer information se https://liu.se/medarbetare/mahki97, kontakta Nora Östrup, e-post nora.ostrup@liu.se, telefon 013 28 22 58.

2018-12-14

Disputation Camilla Halvarsson

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Camilla Halvarsson försvarar sin doktorsavhandling med titeln "Hypoxia-inducible factor 1 alpha - dependent and independent regulation of hematopoietic stem cells and leukemia" Opponent professor Kamil Kranc från Centre for Haemato-Oncology, Queen Mary University of London
Kl 09:00
Plats: Hasselquistsalen, Campus US, ingång 76
För mer information kontakta Jan-Ingvar Jönsson, e-post jan-ingvar.jonsson@liu.se, telefon 013-28 23 00.

Disputation Camilla Halvarsson

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Camilla Halvarsson försvarar sin doktorsavhandling med titeln: "Hypoxia-inducible factor 1 alpha - dependent and independent regulation of hematopoietic stem cells and leukemia". Opponent professor Kamil Kranc från Centre for Haemato-Oncology Barts Cancer Institute Queen Mary University of London
Kl 09:00
Plats: Hasselquistsalen, Campus US, ingång 76
För mer information kontakta Jan-Ingvar Jönsson, e-post jan-ingvar.jonsson@liu.se, telefon 013-282300.

Disputation Ludvig Vavruch

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Ludvig Vavruch försvarar sin doktorsavhandling med titeln "Adolescent idiopathic scoliosis - a deformity in three dimensions". Opponent: Docent Paul Gerdhem, Karolinska institutet.
Kl 13:00
Plats: Berzeliussalen, Campus US, Ing 65, plan 9
För mer information kontakta Hans Tropp, e-post hans.tropp@liu.se.

2018-12-18

Bioinformatik drop-in med NBIS

Övrigt - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Välkommen till bioinformatik drop-in på tisdagar 11:00 -12:00 på Campus Valla! Detta är ett tillfälle för forskare att diskutera bioinformatikproblem med experter från National Bioinformatics Infrastructure Sweden (NBIS).
Sista anmälningsdag: 2018-12-17
Kl 11:00 - 12:00
Plats: 2B:586, B-huset, Campus Valla
För mer information se http://nbis.se, kontakta Malin Larsson, e-post malin.larsson@liu.se.

Fakultetskollegium

Övrigt - Medicinska fakulteten
På agendan: • Summering av året som gått och framtida utmaningar. • Anna Fahlgren presenterar internationella kandidatprogrammet Experimental and Industrial Biomedicine:s första terminen. • Utdelning av: - Docentdiplom - Utmärkelser för Bästa studentinsats och Bästa avhandling - Bergdahlpriset - Pris till bästa föreläsning till Andreas Rousseaus minne - Anslag från Hälsofonden • Julmingel
Kl 15:00
Plats: Hasselquistsalen
För mer information se https://liu.se/artikel/fakultetskollegium-medfak, kontakta Ewa Westny, e-post ewa.westny@liu.se.

2019-01-11

Disputation Berit Gustafsson

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Berit Gustafsson försvarar sin avhandling "Identifying Patterns of Emotional and Behavioural Problems in Preschool Children - Facilitating Early Detection and Intervention". Opponent: Professor Eva Billstedt, Göteborgs Universitet.
Kl 13:00 - 13:00
Plats: Belladonna, hus 511, Campus US
För mer information kontakta Per Gustafsson, e-post per.a.gustafsson@liu.se .

2019-01-18

Disputation Cecilia Fredlund

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Cecilia Fredlund försvarar sin doktorsavhandling med titeln "Adolescents selling sex and sex as self-injury". Opponent: Professor Gun Helmer, Uppsala Universitet.
Kl 09:00 - 09:00
Plats: Berzeliussalen, Campus US, ingång 65, plan 9
För mer information kontakta Laura Korhonen, e-post laura.korhonen@liu.se .

Disputation - Michael Ziegelasch

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Michael Ziegelasch försvarar sin doktorsavhandling med titeln "Diagnostic and prognostic potential of joint imaging in patients with anti-citrullinated protein antibodies". Opponent professor Tulikki Sokka-Isler, University of Eastern Finland.
Kl 13:00
Plats: Belladonna, Campus US, plan 10, ingång 75, 76, 78
För mer information kontakta Gesine Ensle, e-post gesine.ensle@liu.se.

2019-02-06

Nationell konferens om kliniska studier

Konferens - Forum Östergötland
2019-02-06 kl 08:30 -- 2019-02-07 kl 15:30 Inspireras av talare och konferensdeltagare, diskutera och nätverka med representanter för patientorganisationer, akademi, hälso- och sjukvård, myndigheter och industri. Noden Forum Söder arrangerar, men Forum Sydost inklusive Forum Östergötland (LiU) finns representerad i samarbetet Kliniska Studier Sverige.
Sista anmälningsdag: 2019-01-25
Plats: Clarion Hotel Malmö Live
För mer information se https://www.konferens.kliniskastudier.se/, kontakta Melinda Reyes Hiltunen, e-post melinda.reyes.hiltunen@liu.se, telefon 013-28 23 29, 0707-64 30 37.

2019-04-04

FORSKARTORGET

Övrigt - Medicinska fakulteten
En mötesplats för forskare och läkarstudenter inför kommande examensarbete på K8. Kom och visa upp din forskning! 4/4 2019 i Linköping (7/3 2019 i Jönköping, Kalmar & Norrköping) Sista anmälningsdag är 1 vecka innan.
Kl 14:30 - 16:00
Plats: Meddelas i kallelsen
För mer information se https://old.liu.se/medfak/mala2/kurser/kurs-8/anmalan-till-forskartorget/?l=sv, kontakta AnnaCarin Hallin, e-post annacarin.hallin@liu.se.

Kalendarium


nya liu.se


medfak på lisam

Kontakt:

Medicinska fakulteten
581 83 Linköping

Telefon
Linköping: 013-28 10 00
eller 010-103 00 00
Norrköping: 011-36 30 00


Kartor:

Våra föreläsningsserier:


våra filmer:

 

Djurförsök.info

 


Sidansvarig: anita.larsson@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Jun 25 10:04:42 CEST 2018