Göm menyn

Kalendarium för Medfak

Lägg till händelser i kalendariet

2020-02-24

MIIC SAP Seminar

Seminarium - Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper
Klara Martinsson – “Secretory immunoglobulins may be form outside the mucosa” Isabel Garcia Martin – “Can pre- and postnatal probiotic and omega-3 fatty acid supplementation prevent allergy development in infants?”
Kl 12:15 - 13:00
Plats: Papaver (Entrance 78, floor 11):
För mer information kontakta Felipe Meira de Faria, e-post felipe.meira.de.faria@liu.se.

2020-02-25

Bioinformatik drop-in med NBIS

Övrigt - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Välkomna till bioinformatik drop-in på Campus Valla. Hit kan man komma för att diskutera bioinformatikproblem med experter från National Bioinformatics Infrastructure Sweden (NBIS). Vi erbjuder expertis inom bland annat genetik, genomik, statistik, och maskininlärning tillämpat på olika typer av biologiska dataset. Om du inte har möjlighet att komma till Campus Valla, är du välkommen att kontakta oss så kan vi ha mötet över Skype. Hoppas att vi ses!
Kl 11:00 - 12:00
Plats: Rum 2B:586, B-huset, Campus Valla eller Skype
För mer information se http://nbis.se, kontakta Claudio Mirabello and Malin Larsson , e-post claudio.mirabello@liu.se, malin.larsson@liu.se, telefon 1894.

Halvtidsseminarium Sabina Borg

Seminarium - Avdelningen för prevention, rehabilitering och nära vård
Physical activity, attendance and adherence at exercise-based cardiac rehabilitation - a behavioral medicine perspective
Kl 13:15
Plats: Blåbäret, hus 511-001, pl 14, Campus US
För mer information se https://liu.se/medarbetare/sabbo61, kontakta Åsa Fahlstedt, e-post asa.fahlstedt@liu.se.

2020-02-26

Neuro Journal Club

Föreläsning - Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper
Presenter: Ms. Michelle Nilsson (PhD Student, BKV, NEURO, Dr.Pantazis lab) Title: "New Epilepsy-Asssociated, Gain- or Loss-of-Function Mutations in the KV1.2 Voltage-Sensing Domain"
Kl 12:15 - 13:00
Plats: Almen, entrance 65
För mer information kontakta Kiseko Shionoya, e-post kiseko.shionoya@liu.se.

Beethoven 250 year anniversary: Lunch concert on Feb 26th

Kultur & nöje - Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper
To celebrate Beethoven’s 250th birthday, Gunnar Cedersund will this year play 16 of his 32 piano sonatas. Presentation of music starts at 12.15, music 12.20, concert ends 12.50. Berzelius-salen, free entrance. This concert, Wedn February 26 features op 2:3 in C major (Last of the first). All remaining dates are: May 7, 13, 20, 27, and June 3.
Kl 12:15 - 12:50
Plats: Berzeliussalen, Building 463, Floor 9, Entrance 65, Campus US
För mer information se https://liu.se/medarbetare/gunce57, kontakta Gunnar Cedersund, e-post gunnar.cedersund@liu.se.

2020-03-03

Bioinformatik drop-in med NBIS

Övrigt - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Välkomna till bioinformatik drop-in på Campus Valla. Hit kan man komma för att diskutera bioinformatikproblem med experter från National Bioinformatics Infrastructure Sweden (NBIS). Vi erbjuder expertis inom bland annat genetik, genomik, statistik, och maskininlärning tillämpat på olika typer av biologiska dataset. Om du inte har möjlighet att komma till Campus Valla, är du välkommen att kontakta oss så kan vi ha mötet över Skype. Hoppas att vi ses!
Kl 11:00 - 12:00
Plats: Rum 2B:586, B-huset, Campus Valla eller Skype
För mer information se http://nbis.se, kontakta Claudio Mirabello and Malin Larsson , e-post claudio.mirabello@liu.se, malin.larsson@liu.se, telefon 1894.

2020-03-05

VR Grant Writing Seminar

Seminarium - Linköpings universitet
I vår arrangerar Grants Office seminarier med tips och råd för alla forskare som ska söka projekt- eller etableringsbidrag från Vetenskapsrådet. Seminariet leds av forskningskoordinatorerna Agneta Jansson och Josefin Fernius, och på plats finns även vår ekonom Kirstin Kahl samt Tove Kvarnström som är huvudansvarig för ansökningssystemet Prisma vid LiU. Liknande seminarium hålls 7/2 & 6/3.
Sista anmälningsdag: 2020-03-03
Kl 08:30 - 11:00
Plats: TEMCAS, Tema-huset, Campus Valla
För mer information se https://insidan.liu.se/forskningsfinansiering/startsida-hogerkolumn/1.771676/VRGrantWritingSeminars2020.pdf, kontakta Tove Kvarnström, e-post grantsoffice@liu.se, telefon 013-281975.

FORSKARMÖTE -visa upp din forskning för läkarstudenter vid Medicinska fakulteten, Linköpings universitet

Övrigt - Linköpings universitet
Under kurs 6 på Läkarprogrammet anordnas ett moment som presenteras för studenterna som ”Möt forskaren och handledaren vid ett forskarmöte”. Syftet är att ge läkarstudenterna inblick i pågående forskning och tips om projekt och handledare inför det kommande självständiga arbetet (examensarbetet) på kurs 8. Valet av projekt görs av läkarstudenterna i början av kurs 7. • 5 mars kl.15.00-16.00 i Norrköping, Jönköping & Kalmar • 2 april kl.15.00-16.00 i Linköping Se länken nedan för mer information samt anmälan.
Kl 15:00 - 16:00
Plats: Norrköping, Jönköping & Kalmar (lokal mailas ut i kallelsen)
För mer information se https://old.liu.se/medfak/mala2/kurser/kurs-8/forskarmote/1.772184/InbjudanForskarmtetvt20.pdf, kontakta Gkreta Mathioudaki eller Per-Eric Lindgren, e-post K8LAK@liu.se.

2020-03-06

Disputation - Anna Zimdahl Kahlin

Disputation - Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper
Anna Zimdahl Kahlin försvarar sin doktorsavhandling "Pharmacogenetic studies of thiopurine methyltransferase genotype-phenotype concordance and effect of methotrexate on thiopurine metabolism". Opponent: Docent Inger Johansson, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige.
Kl 09:00
Plats: Granitsalen, Campus US, Norra Entrén
För mer information kontakta Malin Lindqvist Appell, e-post Malin.Lindqvist.Appell@liu.se.

VR Grant Writing Seminar

Seminarium - Linköpings universitet
I vår arrangerar Grants Office seminarier med tips och råd för alla forskare som ska söka projekt- eller etableringsbidrag från Vetenskapsrådet. Seminariet leds av forskningskoordinatorerna Agneta Jansson och Josefin Fernius, och på plats finns även vår ekonom Kirstin Kahl samt Tove Kvarnström som är huvudansvarig för ansökningssystemet Prisma vid LiU. Liknande seminarium hålls 7/2 & 5/3.
Sista anmälningsdag: 2020-03-03
Kl 10:00 - 12:30
Plats: K21, Kåkenhus, Campus Norrköping
För mer information se https://insidan.liu.se/forskningsfinansiering/startsida-hogerkolumn/1.771676/VRGrantWritingSeminars2020.pdf, kontakta Tove Kvarnström, e-post grantsoffice@liu.se, telefon 013-281975.

2020-03-10

Bioinformatik drop-in med NBIS

Övrigt - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Välkomna till bioinformatik drop-in på Campus Valla. Hit kan man komma för att diskutera bioinformatikproblem med experter från National Bioinformatics Infrastructure Sweden (NBIS). Vi erbjuder expertis inom bland annat genetik, genomik, statistik, och maskininlärning tillämpat på olika typer av biologiska dataset. Om du inte har möjlighet att komma till Campus Valla, är du välkommen att kontakta oss så kan vi ha mötet över Skype. Hoppas att vi ses!
Kl 11:00 - 12:00
Plats: Rum 2B:586, B-huset, Campus Valla eller Skype
För mer information se http://nbis.se, kontakta Claudio Mirabello and Malin Larsson , e-post claudio.mirabello@liu.se, malin.larsson@liu.se.

2020-03-13

Disputation - Johan Israelsson

Disputation - Avdelningen för omvårdnad och reproduktiv hälsa
Johan Israelsson försvarar sin doktorsavhandling "Health-related quality of life after cardiac arrest". Opponent: Professor Hans Morten Lossisu, Stavanger, Norge.
Kl 09:00 - 12:00
Plats: Hasselquistsalen, ingång 76, plan 9
För mer information kontakta Nora Östrup, e-post nora.ostrup@liu.se, telefon 013282258.

2020-03-17

Bioinformatik drop-in med NBIS och NGI

Övrigt - Institutionen för fysik, kemi och biologi
NBIS collaborates with our sister facility NGI at SciLifeLab to provide the best possible sequencing and bioinformatics support to our users within Swedish academia. As part of this effort, we will have an NGI project coordinator (Elísabet) on-site in Linköping on Tuesday March 17th, in conjunction with the NBIS open drop-in session. Please stop by and talk to us about anything related to library preps for NGS, sequencing or the bioinformatics of NGS samples! Hope to see you there!
Kl 10:00 - 12:00
Plats: 2B:620 (Dalton), B-huset, Campus Valla
För mer information se http://nbis.se, kontakta Claudio Mirabello and Malin Larsson , e-post claudio.mirabello@liu.se, malin.larsson@liu.se.

2020-03-24

Bioinformatik drop-in med NBIS och NGI

Övrigt - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Välkomna till bioinformatik drop-in på Campus Valla. Hit kan man komma för att diskutera bioinformatikproblem med experter från National Bioinformatics Infrastructure Sweden (NBIS). Vi erbjuder expertis inom bland annat genetik, genomik, statistik, och maskininlärning tillämpat på olika typer av biologiska dataset. Om du inte har möjlighet att komma till Campus Valla, är du välkommen att kontakta oss så kan vi ha mötet över Skype. Hoppas att vi ses!
Kl 11:00 - 12:00
Plats: Rum 2B:586, B-huset, Campus Valla eller Skype
För mer information se http://nbis.se, kontakta Claudio Mirabello and Malin Larsson , e-post claudio.mirabello@liu.se, malin.larsson@liu.se.

2020-04-02

FORSKARMÖTE -visa upp din forskning för läkarstudenter vid Medicinska fakulteten, Linköpings universitet

Övrigt - Linköpings universitet
Under kurs 6 på Läkarprogrammet anordnas ett moment som presenteras för studenterna som ”Möt forskaren och handledaren vid ett forskarmöte”. Syftet är att ge läkarstudenterna inblick i pågående forskning och tips om projekt och handledare inför det kommande självständiga arbetet (examensarbetet) på kurs 8. Valet av projekt görs av läkarstudenterna i början av kurs 7. • 5 mars kl.15.00-16.00 i Norrköping, Jönköping & Kalmar • 2 april kl.15.00-16.00 i Linköping Se länken nedan för mer information samt anmälan.
Kl 15:00 - 16:00
Plats: Linköping (lokal mailas ut i kallelsen)
För mer information se https://old.liu.se/medfak/mala2/kurser/kurs-8/forskarmote/1.772184/InbjudanForskarmtetvt20.pdf, kontakta Gkreta Mathioudaki eller Per-Eric Lindgren, e-post K8LAK@liu.se.

2020-04-17

Disputation Johan Zötterman

Disputation - Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper
Johan Zötterman försvarar sin doktorsavhandling "Laser Speckle Contrast Imaging in Reconstructive Surgery". Opponent: Adj. Professor Henry Svensson, Lund universitet.
Kl 09:00
Plats: Eken, Hus 421, Campus US
För mer information kontakta Simon Farnebo, e-post simon.farnebo@liu.se.

2020-04-20

Introduction to bioinformatics using NGS data

Föreläsning - Institutionen för fysik, kemi och biologi
2020-04-20 -- 2020-04-24 The course is organized by SciLifeLab and National Bioinformatics Infrastructure Sweden (NBIS). It will provide an entry-level introduction to a wide range of analytical techniques for massively parallel sequencing, including basic Linux commands. We will pair lectures on the theory of analysis algorithms with practical computational exercises demonstrating the use of common tools for analyzing data from each of several common sequencing study designs.
Sista anmälningsdag: 2020-03-12
Plats: Campus Valla, Linköping
För mer information se https://www.scilifelab.se/events/introduction-to-bioinformatics-using-ngs-data-linkoping/, kontakta Malin Larsson, e-post Malin.larsson@liu.se .

Kalendarium


nya liu.se


medfak på lisam

Kontakt:

Medicinska fakulteten
581 83 Linköping

Telefon
Linköping: 013-28 10 00
eller 010-103 00 00
Norrköping: 011-36 30 00


Kartor:

 

våra filmer:

 

Djurförsök.info

 


Sidansvarig: anita.larsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-04-15