Göm menyn

Studentenhetens studieadministration

Vi på Studentenhetens studieadministration jobbar med administrativt stöd till dig som studerar vid Medicinska fakulteten.

Hit kan du vända dig med alla frågor som rör din utbildning från det att du har antagits tills du tar ut din examen. Under din studietid kan du t.ex. behöva hjälp med studieuppehåll, återkomster och tillgodoräknanden.

 

Studieadministrativ personal

Kerstin Hawkins, Avdelningschef/Fakultetskoordinator Med.fak. International
E-post: kerstin.hawkins@liu.se
Tel: 013-28 68 15

Helén Karlsson, Fakultetskoordinator
Generella examina (kandidat/magister/master) och antagningsfrågor
E-post: helen.karlsson@liu.se
Tel: 013-28 68 13

 

Kerstin Lindeberg, Samordnare
Tel: 013-28 68 14
E-post: kerstin.lindeberg@liu.se
Arbetsterapeutprogrammet
Avancerad specialistsjuksköterska - Kirurgisk vård
Biomedicinska analytikerprogrammet
Biomedicinska analytikerprogrammet - komplettering
Kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen
Masterprogrammet i arbetsterapi, folkhälsovetenskap, fysioterapi (f.d. sjukgymnastik), logopedi, medicinsk pedagogik och omvårdnad
Psykoterapeutprogrammet
Sjuksköterskeprogrammet, Linköping/Norrköping


Ulrica Lisell, Samordnare
E-post: ulrica.lisell@liu.se
Tel: 013-28 68 26
Läkarprogrammet


Karin Strand, Samordnare
E-post: karin.strand@liu.se
Tel: 013-28 68 27
Barnmorskeprogrammet
Fysioterapeutprogrammet (f.d. Sjukgymnastprogrammet)
Kandidat/magisterprogrammet i Medicinsk Biologi
Logopedprogrammet
Master’s Programme in Experimental and Medical Biosciences
Specialistsjuksköterskeprogrammen

Du når oss även via vår gemensamma e-post studentenheten@medfak.liu.se.

Terminsstart

 

Kontakta oss

Linköping

Studentenheten är öppen vardagar under terminstid kl. 9.00–11.00 och kl. 13.00–15.00.

Medicinska fakulteten
Campus US, Studentenheten
Ingång 75, 76 eller 78, plan 11
581 83 Linköping

studentenheten@medfak.liu.se
Tel växel: 013-28 10 00


Norrköping

Studentenheten är öppen vardagar under terminstid kl. 9.00–11.00 och kl. 13.00–14.30.

Medicinska fakulteten
Kåkenhus
Kungsg. 40, Plan 6
601 74 Norrköping

studentenheten@medfak.liu.se
Tel växel: 011-36 30 00


Sidansvarig: studievagledare.avancerad@medfak.liu.se
Senast uppdaterad: 2019-04-01