Göm menyn

Studievägledning vid Medicinska fakulteten

Som student kan du vända dig till våra studievägledare för olika former av stöd och hjälp rörande din studiesituation. Även blivande studenter kan vända sig hit för information och vägledning kring våra program. Kontakta oss på det sätt som passar dig bäst – via telefon, e-post eller ett personligt besök för enskilda samtal. Studievägledarna har tystnadsplikt.
 

Enskilda samtal och karriärvägledning

I enskilda samtal med en studievägledare kan du ställa frågor om programmet eller saker som rör studentlivet samt få tips om universitetets stödfunktioner.
Läs mer om universitetets stödfunktioner

Varje termin hålls kurser i karriärvägledning som syftar till att öka din självinsikt och till att skapa ett underlag för dina beslut om din utbildning och ditt framtida arbetsliv.
Läs mer om karriärvägledningen

Studievagledning


Studievägledare Linköping

Logopedprogrammet
Susanna Djerf-Einberg
E-post: studievagledare.log@medfak.liu.se
Tel: 013-28 68 95

Sjuksköterskeprogrammet, studieort Linköping
Ann-Christin (Titti) Josefsson
E-post: studievagledare.sskL@medfak.liu.se
Tel: 013-28 68 17

Biomedicinska analytikerprogrammet, 180 hp
Biomedicinsk analytiker - kompletteringsprogram, 60 hp

Kompletterande program för biomedicinska analytiker med utländsk utbildning (KUB), 90 hp
Medicinsk biologi, 180 hp
Experimental and Industrial Biomedicine, BsC, 180 hp
Masters Programme in Experimental and Medical Biosciences, 120 hp
Daniel Antonsson
E-post: studievagledare.bio@medfak.liu.se
Tel: 013-28 68 19
Mån-Fre. Säkrast kl. 9 - 15.
 

Masterprogrammet i Medicinsk vetenskap
Psykoterapeutprogrammet inr. systemisk familjeterapi
Läkarprogrammet termin 3 och 4
Suzana Tomicic suzana.tomicic@liu.se 
Tel: 013-28 10 00 vx
 

Barnmorskeprogrammet
Specialistsjuksköterskeprogrammen
Avancerad specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård (Master)
Ingegerd Sandström 
E-post: studievagledare.avancerad@medfak.liu.se
Tel: 013-28 16 77
Säkrast kl. 8:30 - 15. Arbetar liten deltid.


Läkarprogrammet termin 3 - termin 11
Lilian Alarik 
E-post: lilian.alarik@liu.se
Tel: 013-28 68 25

Läkarprogrammet presumtiva, kurs 1 och kurs 2
Fysioterapeutprogrammet (f.d. Sjukgymnastprogrammet)
Gunilla Hultman
E-post: gunilla.hultman@liu.se studievagledare.fys@medfak.liu.se
Tel: 013-28 68 97
 

Kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen, 60 hp
Kontaktperson Anna Sandelin
E-post: anna.sandelin@liu.se
Tel: 013-28 68 36

Studievägledare Kerstin Hawkins
E-post: kerstin.hawkins@liu.se
Tel: 013-28 68 15

 

 

Studievägledare Norrköping

Besöksadress: Nya Kåkenhus, Kungsgatan 40

Arbetsterapeutprogrammet
Susanna Djerf-Einberg
E-post: studievagledare.at@medfak.liu.se
Tel: 013-28 68 95

Sjuksköterskeprogrammet, studieort Norrköping
Anna Svalin
E-post: studievagledare.sskN@medfak.liu.se
Tel: 011-36 35 33

 
 

 

Terminsstart

 

Kontakta oss

Linköping

Studentenheten är öppen vardagar under terminstid kl. 9.00–11.00 och kl. 13.00–15.00.

Medicinska fakulteten
Campus US, Studentenheten
Ingång 75, 76 eller 78, plan 11
581 83 Linköping

studentenheten@medfak.liu.se
Tel växel: 013-28 10 00


Norrköping

Studentenheten är öppen vardagar under terminstid kl. 9.00–11.00 och kl. 13.00–14.30.

Medicinska fakulteten
Kåkenhus
Kungsg. 40, Plan 6
601 74 Norrköping

studentenheten@medfak.liu.se
Tel växel: 011-36 30 00


Sidansvarig: studievagledare.avancerad@medfak.liu.se
Senast uppdaterad: 2019-09-25