Göm menyn

Medicinsk biologi

Linköpings universitets biomedicinutbildning heter Medicinsk biologi

Medicinsk biologi - LiU:s biomedicinprogram

Inför höstterminen 2018 görs programmet om för att ge en mer internationell prägel och ännu större fokus på ett av LiU:s starkaste områden – Bioentreprenörskap.

LiU:s nya biomedicinprogram: Experimentell och industriell biomedicin (Experimental and Industrial Biomedicine)

Om biomedicin i Sverige

Biomedicinarutbildningarna i Sverige motiveras av behovet av en gränsöverskridande utbildning i naturvetenskap och medicin. De skall ge en utbildning med bredd och djup i basal kemi och biologi och kunskaper om hur dessa discipliner kan kopplas till och tillämpas inom medicinsk forskning och praktik.

Behovet av ett särskilt program har uppstått under kunskaps- och teknikutvecklingens stora framsteg de senaste decennierna. Målet är att studenter från denna utbildning skall kunna bedriva medicinsk forsknings- och utvecklingsarbete inom såväl universitet som vårdorganisationer och företag, men också att de skall kunna fungera som förvaltare, förmedlare och utvecklare av biomedicinsk kunskap i andra roller, till exempel som journalister, lärare och politiker. ”Biomedicin(are)” har därför en dubbel betydelse. Dels är det en beteckning av yrket att bedriva forskning och utveckling inom området. Dels är det en beteckning av den kulturella/akademiska rollen att vara bärare, förmedlare samt utvecklare av biomedicinsk kunskap och tradition i förhållande till övriga samhället.

Båda dessa roller kräver att utbildningen ligger på en ambitiös nivå som tränar högt inlärningstempo, hög analytisk förmåga och kreativitet vid sidan av lämpliga praktiska färdigheter. Behovet av en ny yrkesgrupp som ledare och traditionsbärare inom grundläggande medicinsk forskning och laboratoriemedicin motiveras också av allt mer ökande svårigheter att rekrytera de som tidigare huvudsakligen haft den rollen – nämligen läkarutbildade personer.

Ur HSVs rapport 2007:23 R ”Utvärdering av grundutbildningar i medicin och vård vid svenska universitet och högskolor”
 

 ekolv

 


Sidansvarig: susanne.andersson@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-10-04