Göm menyn

Ange din alternativa text här

En sektion är en sammanslutning av studenter vid ett utbildningsprogram med en vald styrelse och utskott för olika aktiviteter. Sektionen jobbar för att föra fram studenternas åsikter om utbildningen och finns representerade i samtliga belsutande organ inom programmet och fakulteten.

Sektionerna fungerar som kårens förlängda arm ut i studentvardagen. Genom dessa får kårstyrelsen reda på vad som är viktigast för dig som HU-student just idag. Medicinska fakultetens studentkår heter Consensus. Mer info hittar du här: Consensus

 

SEKTIONENS STYRELSE LÄSÅRET 2017/2018

Namn Post Email
Alice Gunnarsson Sektonsordförande ordf.medbi@consensus.liu.se
Karin Ahlskog Vice Ordförande karah582@student.liu.se
Oskar Reinhed Gustafsson Ekonomiansvarig oskre042@student.liu.se
Felicia Källman Utbildningsbevakare felka643@student.liu.se
Sanna Hjalmarsson Arbetsmiljöombud sanhj919@student.liu.se
Liselott Gustavsson Studiesocialt ansvarig lisgu556@student.liu.se
Damon Frampton Representant från Masterprogramet damfr928@student.liu.se
Hjalmar Waller Ansvarig för MedBi-Gympa hjawa871@student.liu.se
Johan Larsson Internationellt ansvarig johla460@student.liu.se
Lovisa Johansson IT- och marknasföringsansvarig lovjo559@student.liu.se
Ellen Thunholm Delegationsledare tillika valfullmäktige ledamot i Consensus ellth019@student.liu.se
Sofie Arvidsson Chief för Fyllecellen chef.fcellen@gmail.com
Signe Skog Revisor sigsk471@student.liu.se
Emma Caracolias Representant för kandidatens första år 17/18 emmca140@student.liu.se

 


Sidansvarig: susanne.andersson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-02-16