Göm menyn

Simulatorer ger säkrare studenter

Om studenter får träna med simuleringsverktyg i sin egen takt, utan att oroa sig för att skada patienten, lär de sig bättre. Det visar en licentiatavhandling vid Hälsouniversitetet, Linköpings universitet. 

Regelbunden träning av olika praktiska moment är en viktig del av utbildningar inom hälso- och sjukvård. Det vanligaste är att studenterna tränar på varandra eller på patienter under sin praktik. Numera har studenter vid Hälsouniversitetet möjlighet att träna blodprovstagning, kateterisering och annat på datoriserade simulatorer på träningscentret Clinicum. Då slipper patienter och andra att agera försökspersoner.

Studenterna fick veta om de gjorde rätt
– Jag ville undersöka den pedagogiska nyttan av simulatorerna. Därför utgick jag från studenternas syn på vad och hur de lär sig i simulerad färdighetsträning. Dessutom har jag tagit reda på vad de tycker är viktigt att tänka på i utbildningsplaneringen av färdighetsträningen, säger Eva Johannesson vid Avdelningen för sjukgymnastik och Pedagogiskt centrum.
I sin licentiatavhandling har hon studerat sjuksköterskestudenters användning av två olika simulatorprogram. Två grupper med studenter fick med hjälp av simulatorerna träna på att sätta ven- och urinvägskateter. De fick uppleva hur motståndet kan kännas när man sticker en nål genom huden och in i kärlet och när en kateter förs in i urinröret. Studenterna fick veta om de gjorde momenten i rätt ordning och vilka val de måste göra.
– Många uppskattade extra mycket att det samtidigt visades en anatomisk bild i genomskärning på dataskärmen, säger Eva Johannesson.
SimmanStudenter behandlar SimMan®, en datoriserad ”docka” som kan programmeras för olika sjukdomstillstånd.

Simuleringen ger självförtroende
Samtliga studenter tyckte att simulatorer var ett roligt undervisningssätt. De betonade att variation (att det finns olika inriktningar på övningarna) och realism (att övningarna ska kännas verklighetstrogna) är betydelsefulla faktorer. Men också att det är viktigt att få återkoppling på övningarna.
– Efter simuleringen fick studenterna veta hur många poäng de fick. Det blev en bekräftelse på deras förmåga att klara av övningen, säger Eva Johannesson.
Hon berättar att vissa av studenterna var tveksamma till simuleringen eftersom att de inte upplever den som tillräckligt verklighetstrogen.
– Jag fick veta att de ser på datasimuleringen som ett komplement till annan färdighetsträning. De tycker att simuleringen ger dem självförtroende och säkerhet inför arbetet med riktiga patienter.
Eva Johannesson kom även fram till att det är viktigt att utbildningen ger förutsättningar för studenterna att träna i en trygg miljö. De vill gärna jobba självständigt och få möjlighet att repetera övningarna ofta.  Dessutom är de positiva till att använda interaktiva multimedia och vill att simuleringsverktygen ska vara lätta att använda.
– Nu hoppas jag att mina studier kan bidra till att öka förståelsen för hur studenterna lär sig när det handlar om simulerad färdighetsträning.  Resultaten kan vara till hjälp vid planering och utförande av simulerad färdighetsträning inom hälso- och sjukvårdens utbildningar, avslutar Eva Johannesson.

ProvtagningSjuksköterskestudenter övar provtagning.


Text: Jessica Holm

Foto: Peter Karlsson/ Svarteld och Oskar Lüren

Licentiatavhandling: Learning manual and procedural clinical skills through simulation in health care education av Eva Johannesson (Linköping Studies in Health Sciences No 120) lades fram den 23 mars 2012.


 


2012-05-16
Invigning av BBF, rektor och regionvårdsdirektör klipper bandet

Nya verksamheter stärker samverkan

Det var en aning varmare än vanligt i Stora fryshotellet när nya Biobanksfaciliteten, Forum Östergötland och kliniska forskningsenheten officiellt invigdes. En månghövdad publik såg på när Region Östergötlands regiondirektör Mats Uddin och LiU:s rektor Helen Dannetun klippte bandet till fryshotellet.

Dick Wågsäter

Hormon hämmar utveckling av aneurysm

Forskare vid Linköpings universitet har i samarbete med forskare från University of California visat att hormonet Adiponektin hämmar utvecklingen av aneurysm i aorta. För närvarande är operation den enda behandlingen för aneurysm.

Maria Jenmalm

Forskarfredag i allmänhetens tjänst

Fredagen den 30 september är det dags för Forskarfredag i Linköping och Norrköping där delar av universitetets forskning presenteras för allmänheten. Bland andra föreläsare Maria Jenmalm på Babettes kafferi.

CMR

Ny skonsam metod för att upptäcka hjärtsjukdom

Forskare vid Linköpings universitet har utvärderat nya metoder för att mäta syretillförseln i hjärtmuskeln. Det visar sig att den nya metoden för magnetkameraundersökning av hjärtat har fördelar jämfört med dagens standardmetod.

Gångstråk och hisshall A på plan 10 på US stängs av

Gångstråket på plan 10 i huvudblocket på US ska renoveras. Arbetet innebär att gångstråket och hisshall A på plan 10 kommer att vara avstängda mellan den 28 september 2016 och den 31 januari 2018.

Håkan Olausson från Forskning i framkant

Webbteve: Nerver för njutning

Se Håkan Olausson, professor i klinisk neurovetenskap, prata om speciella nervtrådar som skänker oss välbehagskänslor. Föreläsningen är den första av totalt tre i höstens öppna föreläsningsserie "Forskning i framkant".

Oxfordkonferens

LiU visade framfötterna på IPL-konferens

Linköpings universitet och medicinska fakulteten var representerade vid den globala interprofessionellt lärande-konferensen "All Together Better Health" i Oxford.

MS

Möjligt att förutsäga hur multipel skleros utvecklas

Immunceller hos patienter med multipel skleros fungerar annorlunda än celler från friska individer. Den skillnaden har forskare vid Linköpings universitet utnyttjat för att utveckla en metod som kan förutsäga sjukdomsaktivitet vid multipel skleros.

Årets fysioterapeut

Maria är Årets fysioterapeut 2016

Maria Landén Ludvigsson får utmärkelsen för sitt arbete med att visa hur fysioterapeuternas kompetens kan öka effektiviteten och patientnyttan i primärvården.

Håkan Olausson

Unika nerver för njutning

Vad är det som skapar en behaglighetskänsla när någon vi tycker om tar på oss? Det är forskning som Håkan Olausson, professor i klinisk neurovetenskap, arbetar med och som han kommer att föreläsa om på "Forskning i framkant" 15 september.

Barnafrid

Barnafrid invigs i december

Förra året fick Linköpings universitet regeringens uppdrag att bygga upp ett nationellt kunskapscentrum kring våld och övergrepp mot barn. Den 7 december invigs det.

Gener och hjärna

Gener väger tungt för missbruk vid ADHD

Ärftlig känslighet är en tung faktor vid ADHD, hetsätning och alkoholberoende, visar en ny avhandling från Linköpings universitet.

Hur kan arbetsterapi hjälpa till vid integration?

Hur kan arbetsterapi hjälpa till i integrationsprocessen? Det kommer att diskuteras 15 september när arbetsterapeutprogrammet bjuder in till ett heldagsseminarium. Dagen anordnas med hjälp av medel från LiU:s initiativ i flyktingfrågan.

FUS etapp 3

Start för tredje etappen av Framtidens US

Nu påbörjas den tredje etappen av Framtidens US och bygget av det så kallade Tinnerbäckshuset. Ett helt nytt hus ska byggas på sjukhusområdet ner mot Tinnerbäcken med lokaler för vuxenpsykiatri, barnpsykiatri, beroendevård, habilitering och Linköpings universitet.

Beroendeenzym

Alkoholberoende saknar viktigt enzym

En forskargrupp, ledd av professor Markus Heilig, har hittat ett enzym som inte produceras i tillräcklig mängd hos alkoholberoende människor. Impulskontrollen bryts ner.

Bildspel från välkomstsamlingen

Se bildspel från välkomstsamlingen i Växthuset för de nyantagna studenterna vid Medicinska fakulteten.

Ingång 50 och 51 på US stängs av

Från och med den 29 augusti kommer ingång 50 och 51 på US att stängas av, fram till och med sommaren 2017 på grund av ombyggnationerna på Hugo Theorells torg. Istället ska ingång 54 användas under denna period.

Johan Söderholm klipper band

Fokus på framtiden när läkarprogrammet inviger kurs 1

I dag var det invigning och uppstart för den nya kurs 1 för Läkarprogrammet vid Linköpings universitet. Och datumet är passande: det är nämligen 30 år sedan första årskullen läkarstudenter antogs vid Hälsouniversitetet

India Morrison får årets Fernströmpris.

Medicinska fakultetens Fernströmpris till India Morrison

India Morrison, universitetslektor vid IKE, är årets Fernströmpristagare vid Linköpings universitet. Hon får priset för "sin framgångsrika tvärdisciplinära forskning kring beröringssensibilitetens roll för välbefinnande och smärta".


Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-09-29