Göm menyn

Simulatorer ger säkrare studenter

Om studenter får träna med simuleringsverktyg i sin egen takt, utan att oroa sig för att skada patienten, lär de sig bättre. Det visar en licentiatavhandling vid Hälsouniversitetet, Linköpings universitet. 

Regelbunden träning av olika praktiska moment är en viktig del av utbildningar inom hälso- och sjukvård. Det vanligaste är att studenterna tränar på varandra eller på patienter under sin praktik. Numera har studenter vid Hälsouniversitetet möjlighet att träna blodprovstagning, kateterisering och annat på datoriserade simulatorer på träningscentret Clinicum. Då slipper patienter och andra att agera försökspersoner.

Studenterna fick veta om de gjorde rätt
– Jag ville undersöka den pedagogiska nyttan av simulatorerna. Därför utgick jag från studenternas syn på vad och hur de lär sig i simulerad färdighetsträning. Dessutom har jag tagit reda på vad de tycker är viktigt att tänka på i utbildningsplaneringen av färdighetsträningen, säger Eva Johannesson vid Avdelningen för sjukgymnastik och Pedagogiskt centrum.
I sin licentiatavhandling har hon studerat sjuksköterskestudenters användning av två olika simulatorprogram. Två grupper med studenter fick med hjälp av simulatorerna träna på att sätta ven- och urinvägskateter. De fick uppleva hur motståndet kan kännas när man sticker en nål genom huden och in i kärlet och när en kateter förs in i urinröret. Studenterna fick veta om de gjorde momenten i rätt ordning och vilka val de måste göra.
– Många uppskattade extra mycket att det samtidigt visades en anatomisk bild i genomskärning på dataskärmen, säger Eva Johannesson.
SimmanStudenter behandlar SimMan®, en datoriserad ”docka” som kan programmeras för olika sjukdomstillstånd.

Simuleringen ger självförtroende
Samtliga studenter tyckte att simulatorer var ett roligt undervisningssätt. De betonade att variation (att det finns olika inriktningar på övningarna) och realism (att övningarna ska kännas verklighetstrogna) är betydelsefulla faktorer. Men också att det är viktigt att få återkoppling på övningarna.
– Efter simuleringen fick studenterna veta hur många poäng de fick. Det blev en bekräftelse på deras förmåga att klara av övningen, säger Eva Johannesson.
Hon berättar att vissa av studenterna var tveksamma till simuleringen eftersom att de inte upplever den som tillräckligt verklighetstrogen.
– Jag fick veta att de ser på datasimuleringen som ett komplement till annan färdighetsträning. De tycker att simuleringen ger dem självförtroende och säkerhet inför arbetet med riktiga patienter.
Eva Johannesson kom även fram till att det är viktigt att utbildningen ger förutsättningar för studenterna att träna i en trygg miljö. De vill gärna jobba självständigt och få möjlighet att repetera övningarna ofta.  Dessutom är de positiva till att använda interaktiva multimedia och vill att simuleringsverktygen ska vara lätta att använda.
– Nu hoppas jag att mina studier kan bidra till att öka förståelsen för hur studenterna lär sig när det handlar om simulerad färdighetsträning.  Resultaten kan vara till hjälp vid planering och utförande av simulerad färdighetsträning inom hälso- och sjukvårdens utbildningar, avslutar Eva Johannesson.

ProvtagningSjuksköterskestudenter övar provtagning.


Text: Jessica Holm

Foto: Peter Karlsson/ Svarteld och Oskar Lüren

Licentiatavhandling: Learning manual and procedural clinical skills through simulation in health care education av Eva Johannesson (Linköping Studies in Health Sciences No 120) lades fram den 23 mars 2012.


 


2012-05-16




En hörselforskare och en flyktingexpert är Årets alumner

Årets alumner vid Linköpings universitet är Thomas Lunner, disputerad på Medfak och en av forskarna bakom världens första digitala hörapparat och Suad Ali, expert på Sveriges flyktingkvot. De tar emot utmärkelsen vid en ceremoni den 11 november på Campus Valla.

Jan Brynhildsen

Föreläsning till Andreas Rousseaus minne

Professor Jan Brynhildsen är 2015 års mottagare av Andreas Rousseaus pris för bästa föreläsning på läkarprogrammet. 9 november kl 12.15 i Birgittasalen håller han en öppen föreläsning titeln "Effektiva preventivmedel – en förutsättning för reproduktiv hälsa".

Växande äldre befolkning ställer krav på kommunerna

Hur är det att åldras på lansbygden? I en ny rapport från Centrum för kommunstrategiska studier, där forskare från ISV och NISAL också medverkar, har äldre medborgare och kommunala tjänstemän och politiker intervjuats i tre östgötska kommuner.

Tuberkolosprov

Därför får hiv tuberkulos att bryta ut

Hiv-infektion ökar kraftigt risken för att tuberkulosinfektion ska utvecklas till aktiv tbc-sjukdom. En ny studie av forskare vid LiU bidrar till att förklara varför det är så.

Forskning i framkant: Colm Nestor

Så kan epigenetiken användas

Sjukdomar som allergi blir allt vanligare. Det kan inte förklaras enbart på genetisk väg men kanske med det nya forskningsfältet epigenetik? På torsdag 20 oktober föreläser Colm Nestor om sin forskning från Linköpings universitet i öppna föreläsningsserien Forskning i framkant.

Våld mot barn med funktionsnedsättningar

Trots kritik från FN har Sverige länge saknat en samlad bild av hur barn med funktionshinder har det i Sverige. Nu har LiU-forskare tagit fram en rapport om våld och kränkningar mot dessa barn.

Popveckan från 2015

Medicinska fakulteten gästar Populärvetenskapliga veckan

Går det att se känslor i hjärnan och hur farligt är tuberkulos? Det är några av de frågor som forskare från Medicinska fakulteten ska försöka ge svar på under Populärvetenskapliga veckan 25-27 oktober när tusentals gymnasieungdomar bjuds på spännande föreläsningar.

Lions anslagstagare

Doktorander och post docs fick anslag ur Lions forskningsfond

Fem doktorander och fyra disputerade forskare, post docs, vid Medicinska fakulteten fick under onsdagen ta emot forskningsanslag ur Lions forskningsfond mot folksjukdomar.

Maria Bäck får SSMF-stipendium

Maria Bäck vid IMH har fått SSMF:s postdok-stipendium för sin forskning om inflammation och fysisk träning för personer med hjärtsjukdom. Hon ska nu kartlägga immun- och kortisolsvar hos kranskärlspatienter vid fysisk ansträngning.

Maria Jenmalm

Mångfald i tarmen skydd mot astma

Barn som får astma och allergi i barndomen har redan som spädbarn förändrat immunsvar vid slemhinnorna mot bakterier i tarmen. Fynden från en ny studie från Linköpings universitet pekar även på att mammans immunförsvar kan spela en roll för utveckling av astma och allergi hos barnet.

BMA-utbildning

Kompletterande utbildning för utlandsfödda biomedicinska analytiker

Linköpings universitet får i uppdrag av regeringen att starta en kompletterande utbildning till biomedicinsk analytiker för personer med utländsk examen.

Så tycker LiU-professorn om årets Nobelpris i medicin

Japanska forskaren Yoshinori Ohsumi fick årets Nobelpris i medicin för sin forskning kring autofagi. "Oerhört viktig forskning", menar Karin Öllinger, professor i experimentell patologi. Hon medverkade i P4 Östergötland och kommenterade priset.

Invigning av BBF, rektor och regionvårdsdirektör klipper bandet

Nya verksamheter stärker samverkan

Det var en aning varmare än vanligt i Stora fryshotellet när nya Biobanksfaciliteten, Forum Östergötland och kliniska forskningsenheten officiellt invigdes. En månghövdad publik såg på när Region Östergötlands regiondirektör Mats Uddin och LiU:s rektor Helen Dannetun klippte bandet till fryshotellet.

Dick Wågsäter

Hormon hämmar utveckling av aneurysm

Forskare vid Linköpings universitet har i samarbete med forskare från University of California visat att hormonet Adiponektin hämmar utvecklingen av aneurysm i aorta. För närvarande är operation den enda behandlingen för aneurysm.

Maria Jenmalm

Forskarfredag i allmänhetens tjänst

Fredagen den 30 september är det dags för Forskarfredag i Linköping och Norrköping där delar av universitetets forskning presenteras för allmänheten. Bland andra föreläsare Maria Jenmalm på Babettes kafferi.

CMR

Ny skonsam metod för att upptäcka hjärtsjukdom

Forskare vid Linköpings universitet har utvärderat nya metoder för att mäta syretillförseln i hjärtmuskeln. Det visar sig att den nya metoden för magnetkameraundersökning av hjärtat har fördelar jämfört med dagens standardmetod.

Gångstråk och hisshall A på plan 10 på US stängs av

Gångstråket på plan 10 i huvudblocket på US ska renoveras. Arbetet innebär att gångstråket och hisshall A på plan 10 kommer att vara avstängda mellan den 28 september 2016 och den 31 januari 2018.

Håkan Olausson från Forskning i framkant

Webbteve: Nerver för njutning

Se Håkan Olausson, professor i klinisk neurovetenskap, prata om speciella nervtrådar som skänker oss välbehagskänslor. Föreläsningen är den första av totalt tre i höstens öppna föreläsningsserie "Forskning i framkant".

Oxfordkonferens

LiU visade framfötterna på IPL-konferens

Linköpings universitet och medicinska fakulteten var representerade vid den globala interprofessionellt lärande-konferensen "All Together Better Health" i Oxford.


Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-10-27