Göm menyn

Så skapas ett bra sjukhus

Sveriges tre bästa sjukhus i tre olika kategorier ligger även i år i Sydöstra sjukvårdsregionen. I det ingår Universitetssjukhuset i Linköping som fick priset "Bästa universitetssjukhus 2015".​ Det var dessutom tredje gången på fyra år som US fått det priset. I Almedalen talade man hur man nått dit.

Hur kommer det sig att man når de bästa vårdresultaten tillsammans inom den Sydöstra sjukvårdsregionen? Det talade bland annat Ditte Persson Lindell, vårddirektör, Universitetssjukhuset i Linköping, Region Östergötland och Karin Fälth Magnusson, prorektor, Linköpings universitet om tillsammans med representanter från de andra väl ansedda sjukhusen i Region Jönköpings län och Landstinget i Kalmar län under Almedalsveckan.

– Att vi har ett levande utbyte mellan utbildning, forskning, sjukvård och regioner är ett framgångsrecept, säger Karin Fälth Magnusson.

Se seminariet ovan som hölls i East Swedens regi.


2016-07-08
Forskning i framkant

Spännande öppna föreläsningar i höst

Den uppskattade populärvetenskapliga föreläsningsserien "Forskning i framkant" fortsätter i höst. Tre nyaspännande föreläsningar öppna för allmänheten väntar – dessutom i nya lokaler.

CMIV visar hur ingen mördare går säker 2020

Virtuella obduktioner och rekonstruktioner av brottsplatser och kanske också en allvetande avatar kan i framtiden bidra till att lösa ännu flera brott. I Almedalen hölls en mordutredning 2020.

Markus Heilig

Så började metadon användas vid narkotikaberoende

Hör Markus Heilig, professor i neuropsykiatri, prata om när och hur Sverige blev ett av de första länderna i världen att erbjuda narkomaner metadon vid beroendebehandling. En omstridd substans som delat forskarvärlden.

Pedagogiska analyser

Lästips: Blivande docenter gör pedagogiska analyser

För att bli docent vid Medicinska fakulteten skriver sedan 2014 blivande docenter en pedagogisk reflektion/analys inom ett område som har betydelse för utveckling av undervisning vid fakulteten.

Digital patologi - en väg till mer jämlik cancervård?

Tillsammans med Visual Sweden deltar CMIV i en workshop om framtidens patologi i Almedalen. Från CMIV deltar Anders Person och Anna Bodén som också är patolog på patologiavdelningen på universitetssjukhuset i Linköping.

specialistsjuksköterska

Grönt ljus för specialistsjuksköterska

Utbildningen till specialistsjuksköterska för barn och ungdom vid LiU får klart godkänt av i uppföljningen av UKÄ:s granskning från 2014.

Nytt cancerläkemedel på horisonten

Arbetet för Stig Linder, professor i farmakologi, och hans forskargrupp med att ta fram ett nytt läkemedel mot cancer går framåt. Det berättar Linder i en intervju med radiumhemmetsforskningsfonder.se.

Margareta Kristenson

Tillit, hopp och framtidstro avgörande för att hälsoklyftor ska minska

Förmågan att ha tilltro till sig själv och att känna framtidshopp påverkar hälsan i mycket stor utsträckning. Folkhälsoprofessor Margareta Kristenson presenterar nya resultat i Almedalen.

Kemisk signal kan underlätta personanpassad medicinering

Ett internationellt forskarlag som leds från LiU har sökt efter icke genetiska orsaker för vanliga immunsjukdomar. De har funnit att en signal, så kallad Hydroxymetylcytosin (HMC), finns i många DNA regioner med genetiska förändringar som ses vid flera immunsjukdomar.

Hjärnaktivitet

Programvaror för fMRI räknar fel

De statistiska metoder som används för att analysera hjärnaktivitet genom bilder tagna med magnetkameror är för dåliga. Det visar LiU-forskare i högt rankade tidskriften PNAS.

Nöjda SSK- och BMA-studenter

De är nöjda med sina VFU-platser

Sjuksköterske- och BMA-studenterna tycker om sina VFU-platser. Linköpings universitet hamnar på fjärde plats av tjugofem lärosäten när Vårdförbundet Student presenterade sin VFU-ranking för 2016.

LiU-forskare får postdoc-bidrag

Josefine Åhsberg och Elin Nyman, medicinforskare vid LiU, får bidrag från Vetenskapsrådet för att göra en internationell postdoc.

David Engblom

Halv miljon till forskning om obehag och lidande

Vad är det som gör att vi uppfattar smärta och illamående som obehagligt? Och fungerar känslan av obehag på samma vis beroende på vad vi utsätts för?

Att stärka immunförsvaret kan vara lösningen för behandling av tuberkulos

Forskare vid Linköpings universitet har gjort fynd som kan bidra till hur man i framtiden tar fram nya vaccin och behandlingsalternativ för tuberkulos. Resultaten har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Scientific Reports.

Nöjda läkarstudenter

Mycket nöjda läkarstudenter i Linköping

LiU:s läkarstudenter hör till de som är nöjdast i landet. Det visar en undersökning som gjorts bland de som läser på läkarprogrammets sjätte termin.

Han får vårens Kandidat Kork-pris

Mattias Ekstedt, universitetslektor, tilldelas läkarstudenternas vandringspris Kandidat Kork, vårterminen 2016.

Puffbild på knän

Det etiska i medicinska åldersbedömningar

Om den medicinska åldersbedömningen är osäker – fria hellre än fäll. Det är ett av råden i en etisk analys av medicinska åldersbedömningar som två Linköpingsforskare tagit fram åt Socialstyrelsen.

Markus Heilig

Unik metod ska hjälpa deprimerade

En ny behandling mot depression startar nu på Universitetssjukhuset i Linköping. Markus Heilig, professor i psykiatri, ansvarar för behandlingen. Med magnetisk stimulering av nervceller djupt nere i hjärnan ska svårt deprimerade personer få hjälp. Metoden finns enbart på ett fåtal sjukhus i världen.

Ny prodekan brinner för kompetensutveckling

Margareta Bachrach-Lindström kliver in som ny prodekan på Medicinska fakulteten i augusti. Och det är utvecklingsfrågorna som ligger henne närmast om hjärtat.


Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-07-08