Göm menyn

Ersättning vid doktors- och licentiatexamen

Fakultetsstyrelsen (FSM) har beslutat om principer för ersättning för avlagda doktors- och licentiatexamina under 2013. För 2013 är ca 3,33 mkr avsatt för de examina som tas under året.

Varje doktorsexamen ersätts med sammanlagt 60 000 kr, och varje licentiatexamen ersätts med 30 000 kr. I beloppen ingår bidrag för tryckning av avhandling respektive licentiatuppsats. I de fall en doktorand först avlägger licentiatexamen och senare doktorsexamen blir ersättningen för doktorsexamen 30 000 kr.

För att ersättning skall betalas ut är villkoren följande:

  • Avhandlingen skall publiceras elektroniskt via LiU E-press i enlighet med rektors beslut 2005-09-12 (dnr LiU 1088/05-10), se länk nedan. Påskrivet publiceringsmedgivande (original) skall skickas till LiU E-press.
  • En populärvetenskaplig sammanfattning av avhandlingen skall lämnas till Medfak-kansliet, Externa Relationer vid LiU, Medicinska biblioteket, Region Östergötland och LiU press. För att få hjälp med till vem sammanfattningen skall skickas, se nedan.

Bidraget betalas till respektive institution när villkoren ovan är uppfyllda (kvartalsvis).

Publicera avhandling via LiU E-press

Publiceringsöverenskommelse

Råd och tips: Populärvetenskaplig sammanfattning av avhandlingen

Två exempel på populärvetenskapliga sammanfattningar och ett exempel på pressmeddelande

Populärvetenskaplig sammanfattning skickas till Externa relationer, Region Östergötland, Medicinska fakultetens kansli och LiU E-Press


Sidansvarig: margaretha.birgerson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-02-27